DRUŽINSKA MEDIACIJA
"Mediacijska srečanja so nama pomagala razumeti stališča drug drugega."
Preberi več >>

Družinski zakonik in družinska mediacija  >> Preberi več

S pomočjo mediacije se lažje rešuje spore in nesoglasja od blagih pa do zelo hudih. Poleg lažje in hitrejše rešitve mediacija prispeva tudi k izboljšanju kakovosti odnosa in razvijanju komunikacijskih spretnosti ter sposobnosti reševanja problemov. Mediacijo vodi usposobljen mediator. Vsebina mediacije je zaupna.

Partnerska ali zakonska mediacija je v letu 2015 dostopna po subvencionirani ceni in sicer 30,00 € na uro.

Na družinsko mediacijo (eno ali več mediacijskih srečanj) se lahko prijavite s pomočjo spletne prijavnice, po telefonu 01/436 41 17 ali preko e-pošte info@rakmo.si. Lahko pa izpolnite vlogo za začetek mediacije in jo pošljete po elektronski ali navadni pošti. Kratek opis mediacije lahko preberete na strani Mediacija.

Glede sodelovanja na mediaciji se lahko z drugo stranjo dogovorite sami, ali pa na vašo željo drugo stran povabimo s strani centra. V vsakem primeru lahko pobudo za začetek mediacije pošljete po pošti na naslov: Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov, Zavod RAKMO, Parmova ul.53, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov info@rakmo.si.

Na prvem srečanju se podpiše tudi dogovor o družinski mediaciji v enem izvodu, ki ga obdrži center, lahko pa tudi v več izvodih, tako da poleg centra dobi po en izvod tudi vsaka stran. Vsebina mediacije ostane zaupna, razen če se glede tega medianti dogovorijo drugače.

Ob zaključku mediacije ste povabljeni tudi k izpolnitvi evalvacijskega vprašalnika, ki ga lahko posredujete mediatorju ali pa ga pošljete neposredno centru po pošti ali elektronski pošti.

Družinska mediacija je primerna za:
Reševanje sporov ali spornih vprašanj med partnerjema oz. zakoncema:
 • ki imata dober odnos, želita pa razrešiti določena sporna vprašanja (proaktivna mediacija)
 • ki želita izboljšati ali rešiti odnos (rekonstruktivna mediacija)
 • ki sta na robu ločitve
Reševanje sporov ali spornih vprašanj med partnerjema oz. zakoncema v procesu razhajanja oz. ločevanja (ločitvena mediacija)

Reševanje sporov med bivšimi partnerji oz. zakonci (poločitvena mediacija)

Reševanje sporov ali spornih vprašanj med:
 • starši in odraslimi otroci
 • brati in sestrami
 • starši in najstniki
 • taščo oz. tastom in zetom oz. snaho
 • med drugimi sorodniki
Reševanje drugih sporov ali spornih vprašanj, ki vplivajo na družino:
 • med družino in drugimi osebami (rejniki, skrbniki, posvojitelji ...)
 • med družino in organizacijami, ki skrbijo za njihovega člana (dom za ostarele, VDC ...)
 • spori med družno in institucijami, ki posegajo v njeno življenje
 • drugi spori, ki vplivajo na družino
Reševanje sporov ali spornih vprašanj glede:
 • kakovosti odnosa
 • delitve dela in odgovornosti
 • skrbi in vzgoje otrok
 • razdelitve skupnega premoženja
 • dediščine
 • skrbi za ostarelega starša
 • vodenja družinskega podjetja
Mnenje udeleženke mediacije(objavljeno z dovoljenjem)

Na mediacijsko srečanje sva prišla v obdobju, ko sva se že razhajala. Mediacijska srečanja so nama pomagala razumeti stališča drug drugega. Kadar je človek čustveno popolnoma okupiran z bolečino in svojo edino resnico, se ne more distancirati od težav, še manj jih reševati. Nek pregovor pravi tudi, da avtor problema ni prava oseba za iskanje rešitve problema, ker je ni sposoben videti, njegov um je omejen. Nama se je dogajalo to, da se nisva mogla več pogovarjati, ne da bi se v roku 30-ih sekund skregala.

Potem sva se na mediacijskih srečanjih znova uspela slišati in prisluhniti drug drugemu, kar je zelo pomembno za obe strani. Mediacijska srečanja so bila kot neke vrste ventil za vse notranje pritiske. Prvič sva drug drugemu upala povedati neke stvari, ki so naju mučile. Po drugi strani sva se trudila povedati stvari na način, da drugega ne bi prizadela. To je trening, ki ga je treba izvajati daljše obdobje, od enkrat se ne zgodijo čudeži.

Midva danes sicer nisva več skupaj, ker pa imava skupaj otroka se še videvava občasno, kadar gre otrok k njemu na obisk. Poudarila bi, da so nama srečanja pomagala iti narazen v miru in največji meri kolegialnosti. Sicer bi se verjetno sovražila ali pa večno trpela zaradi nerazrešenih dilem, ki bi obvisele med nama.

Mediacijsko srečanje priporočam vsem parom, ki imajo težave, predvsem pa naj se ga poslužujejo takoj, ko nastopijo težave in ne takrat, ko je že prepozno. Veliko se da narediti tudi preventivno, kar je zelo pametna investicija.

Patricija (psevdonim)
 

Mediacija - posredovanje v sporih (16 ur) - petek, 8.3.2019, 15:00-20:00, in sobota, 9.3.2019, 9.00-18.30, Maribor

 

več...


Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 14.3.2019, 9.00-15.00, Ljubljana

več...

Mediacija - posredovanje v sporih (16 ur) - ponedeljek, 18.3.2019  in torek, 19.3.2019, 14.00-20.30, Ljubljana

 

več...


Umetnost obvladovanja konfliktov (16 ur) - petek, 22.3.2019, 15:00-20:00 in sobota, 23.3.2019, 14.00-18.30, Ljubljana

 

več...


Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je član 

European Mediation
Network Initiative

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios
Evropskega združenja za transformativno mediacijo UIA - Word Forum of Mediation Centers(c) 2011-2019 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka