Knjiga "Obljuba mediacije - odzivanje na konflikt z opolnomočenjem in priznavanjem"avtorja: Robert A. Baruch Bush, Joseph P. Folger
Cena: 39,90 €
Knjiga Obljuba mediacije avtorjev Bush in Folger je temeljno delo transformativne mediacije. Postavlja konceptualni okvir transformativnemu pristopu in ga utemelji v znanstvenih delih avtorjev in mislecev na različnih področjih. Nakazuje premik paradigme k višji kulturi obvladovanja konfliktov in medosebnih odnosov, kjer je pomemben tako posameznik, kot tudi odnosi, v katerih živi. Ta pogled predstavlja pravo podlago za tiste, ki si želijo s pomočjo mediacije dosegati poleg poravnave ali rešitve situacije tudi višjo kakovost odnosov in se s konflikti soočati na bolj konstruktiven način ter jih obravnavati kot priložnosti za osebno rast in za izboljšanje odnosa.

(Marko Iršič, iz predgovora k slovenski izdaji)Spreminjanje ljudi, ne le situacij: Transformativni pogled na konflikt in mediacijo
(Izvleček iz knjige Obljuba mediacije)


Posebnost in prednost transformativne prakse in transformativne mediacije je ta, da spore in konflikte ne vidi kot problem, temveč kot priložnost za moralno rast in transformacijo. Iz tega izhaja t.i. transformativna naravnanost do konflikta, kjer je konflikt naprej in predvsem potencialna priložnost za osebno rast. Ta se udejanja preko t.i. opolnomočenja in priznavanja - dveh kritičnih in medsebojno povezanih dimenzijah človeške moralnosti.
Prva dimenzije vključuje krepitev sebe. Udejanja se preko spoznavanja in krepitve sposobnosti za soočanje z raznovrstnimi težavami - to se zgodi skozi zavestno refleksijo, odločitev in ravnanje.
Druga dimenzija vključuje seganje preko sebe, da bi se lahko povezali z drugimi. To se udejanja preko spoznavanja in krepitve sposobnosti za doživljanje in izražanje skrbi ter upoštevanje drugih (še posebej tistih, katerih situacija je "drugačna" od naše.
Transformativni pogled zato konflikte obravnava kot priložnost za osebni moralni razvoj.

Konflikt vsekega sooči z izzivom, težavo ali neprijetnostjo, s katero se bo potrebno spopasti. Ta izziv predstavlja priložnost, da sami sebi pojasnimo svoje potrebe in vrednote ter kaj nam povzroča zadovoljstvo in nezadovoljstvo. Konflikt nam ponuja, da odkrivamo odnosna vprašanja, ponuja nam priložnost za razvoj o odločanju o sebi ter zaupanju vase.
Konflikt nas sooči z drugim, ki je v drugačnem položaju kot mi, in, ki ima nasproten pogled od našega. To je še posebna priložnost za krepitev priznavanja perspektive drugih, za občutenje in izražanje skrbi in razumevanja do drugega.
Konflikti tako utelešajo veliko priložnost za osebno in moralno rast in zato v transformativni praksi idealen odziv na konflikt ni v rešitvi problema temveč v transformaciji odnosov - v izboljšanju strank v primerjavi s prejšnjim stanjem in v iskanju skupne rešitve.

 RAKMO Institute is founding member of RAKMO Institute is founding member of RAKMO Institute is founding member of 
RAKMO Institute is member of

European Mediation
Network Initiative

Association of Mediation Organisations of  Slovenija - Medios
European Association for Transformative Mediation UIA - Word Forum of Mediation Centers(c) 2011-2020 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka