Razvijanje veščin obvladovanja konfliktov (40 ur) 
Usposabljanje za vodenje delavnic o obvladovanju konfliktov

(z možnostjo pridobitve gradiva in licence za izvedbo tovrstnih delavnic za srednješolce in osnovnošolce)

Aktualni datumi:
  • 19. - 23.8.2019 Ljubljana (9.00 - 15.00)
  • 17. - 21.8.2020 Ljubljana (9.00 - 15.00)

 
Razvijanje veščin obvladovanja konfliktov (40 ur)

Namen usposabljanja je poglobiti razumevanje notranjih in zunanjih konfliktov in odzivov nanje, preizkusiti tehnike obvladovanja konfliktov, spoznati osnove mediacije in se preizkusiti v vodenju procesa. Na usposabljanju se boste med drugim lahko seznanili tudi s projektom in programom delavnic ter se pripravili na izpeljavo programa.

Prijava zavezuje k udeležbi na celotnem usposabljanju. Če želi udeleženec po koncu usposabljanja prejeti licenco in gradivo, se s tem obveže, da bo vodil 20-urni program delavnic za skupino dijakov ali učencev (ali 16-urni program za nižje razrede osnovne šole) in predložil poročilo.

Usposabljanje bo potekalo v obliki predavanj, delavnic, praktičnih vaj, analize primerov, dela z vprašalniki ...

Usposabljanje bodo vodili trenerji Zavoda Rakmo.Anketa o zadovoljstvu udeležencev in uspešnosti programa


Usposabljanje poteka v obliki predavanj, delavnic, praktičnih vaj, analize primerov, dela z vprašalniki ...

Program seminarja
1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan
1. del Prihod, registracija in nastanitev Pričakovanja in cilji Razumevanje konflikta Tehnike akcijskega obvladovanja konfliktov Vaje in igre vlog Vaje in igre vlog Obvladovanje notranjih konfliktov Posredovanje tretje osebe Igre vlog in urjenje

Odmor Odmor Odmor Odmor Odmor

2. del
Toleranca in občutljivost na konflikt Stili odzivanja Tehnike strateškega obvladovanja konfliktov Vaje in igre vlog Vaje in igre vlog Vaje in igre vlog Igre vlog in urjenje Refleksija
Kotizacija: 360,00 € 

Prijava zavezuje k udeležbi na celotnem usposabljanju. Če želi udeleženec po koncu usposabljanja prejeti licenco in gradivo, se s tem obveže, da bo vodil 20-urni program delavnic za skupino dijakov ali učencev (ali 16-urni program za nižje razrede osnovne šole) in predložil poročilo.

Mnenja udeležencev

Usposabljanje za vodenje delavnic o obvladovanju konfliktov v Dolenjskih  toplicah  mi je zelo koristilo in mi  dalo  še dodatno misliti...
Neverjetno, kakšne možnosti mi nudi na področju komuniciranja in posledično v medsebojnih odnosih, če sogovorniku pozorno prisluhnem, ga aktivno poslušam, ga slišim in če v pogovoru namesto TI sporočil oblikujem JAZ sporočila. Polje dialoga se odpira kar samo po sebi... Pa je to le en kamenček tistega, kar nam je bilo obelodanjeno na delavnici ...
Rozalija Jezernik Špec, Dijaški dom Tabor
***
Na šolo je prišla ponudba Zavoda RAKMO, ki je bila zelo zanimiva in aktualna za nadaljnji razvoj dela na naši šoli. Izobraževanje, ki sva se ga z socialno delavko Cvetko Arh udeležili, je prišlo kot naročeno. Na začetku sem sicer pričakovala kopico že izdelanih iger vlog, tehnik in vaj, ki bi jih kasneje lahko ponudila učencem. Po drugem dnevu pa sem se sprostila in začela zares poslušati sogovornike. Pozorna sem postala na vsebino povedanega in na telesno govorico. Začela sem intenzivno sprejemati razlago vodje delavnic in spremljati neverjeten učinek posameznih tehnik komunikacije. To je bila komunikacija, ki sprejema, ki ne meri in ne kategorizira, usmerjena na pozitiven izid za vse.Teden je hitro minil in bil zame bogata izkušnja - sprememba v naravnanosti in sprejemanju.
Tudi vodenje in analiza delavnic je bila zame bogata izkušnja. Globoko sem prepričana, da so podobne delavnice učencem v današnji vse bolj individualistično naravnani družbi še kako potrebne. Zdi se, da se šola veliko ukvarja z učnimi programi in le malo s programi, ki so namenjeni osebnostnemu razvoju in boljši socializaciji mladih. Namen delavnic je prav socialna rast posameznika ne glede na okolje iz katerega prihaja. Dostopnost delavnic vsakomur, oblikovanje konstruktivnih, poglobljenih odnosov, ozaveščanje, da imamo vedno izbiro o načinu reakcij – tudi v konfliktu itd. Delavnice se mi zdijo pomemben prispevek na področju kvalitete medsebojnih odnosov, ki jih želimo sooblikovati.
Helena Vojvoda, pomočnica ravnatelja, OŠ Dr. Josipa Plemlja, Bled
***
Moja zgodba se je začela v zbornici naše šole. Na mizi sem zagledala rumene prospekte, ki so me pritegnili in ker mi je bila všeč tudi vsebina, sem čakala na zeleno luč. Tisto poletje je bilo zame odkritje novih spoznanj. Niti sanjalo se mi ni, da so zapletene stvari lahko tako preproste. Našla sem mnoge odgovore na vprašanja, ki so se mi zdela prej tako zapletena. Name so delavnice naredile zelo pozitiven vtis, tako, da sem se odločila, da bom nadaljevala z izobraževanji na tem področju. Vsako leto je nekaj posebnega, novi ljudje, nove izkušnje, novi problemi, ki jih obravnavamo. Hvala vsem, ki sem jih spoznala in ste mi omogočili, da sem se učila od vas. Posebna zahvala je namenjena Marku Iršiču, ki je izreden poslušalec in zelo cenim njega ter njegovo znanje.
Delavnice vodim že tretje leto in vsakokrat se veselim vodenja, ker s tem lahko pripomorem k osvetlitvi problemov pri dijakih in tudi sama aktivno sodelujem ter ponovim pridobljeno znanje, kar koristi tudi meni. Na dijakih opažam spremembo, predvsem v bolj konstruktivni komunikaciji med njimi in profesorji. Dijaki povedo, da jim delavnice koristijo v šoli in doma.
prof. Polonca Kačičnik, Srednja zdravstvena šola Celje
***
Želja po številnih prijateljih, sprejemanju, dobrih odnosih in pomoči drugim v stiski me je vodilo na seminar o obvladanju konfliktov. Nekega dne me je na šoli pritegnila živo rumena zloženka, njena vsebina pa me je dobesedno posrkala. Seminar je potekal v prijetnem okolju, z zelo dobrim vzdušjem s strani predavatelja in tudi sodelujočih.
Na seminar sem tako kot drugi prišla v pričakovanju novih znanj, predvsem pa sem čakala na 'čarobni recept'. Čarobnega recepta ni, dobite pa veliko več. Naučite se spoznavati samega sebe, svoje želje, potrebe, predvsem pa spremeniti svoja napačna razmišljanja in menjati negativne vzorce vedenja s pozitivnimi. Dobila sem ogromno znanja, spoznanja o sebi, drugih in se naučila različnih načinov reševanja konfliktnih situacij, KI RESNIČNO DELUJEJO.
To naju je s prijateljico tako prevzelo, da sva začeli aktivno delovati na tem področju. Najprej v okviru delavnic za dijake na šoli, kasneje pa še pri organizaciji in vodenju usposabljanja.
Nataša Leban, dipl. m.s.
***
Zelo prijetno sem se počutila in ni mi žal za čas, ki sem ga tu preživela.
***
V konflikte se bom lahko spuščal bolj samozavestno in bolje vedel za kakšne vrste konflikt gre, kar mi bo pomagalo pri odzivanju nanj.
***
Zanimivo je bilo videti, kako konflikt izginja, če ga zaigraš ali pogledaš z različnih strani.
***
Všeč mi je bila dinamika dela. Veliko teorije in veliko praktičnih vaj z dovolj namenjenega časa in pozornosti, da smo bili udeleženci zadovoljni in smo z zanimanjem sledili.
***
Tema o konfliktih nas je povezala in zbližala. Bilo je zanimivo, veliko novega, naporno in bogato.
***
Spoznala sem, da negativna čustva, lahko preoblikujemo in da je od nas odvisno, kaj bomo z njimi naredili.
***
Hvaležna sem za vsa nova spoznanja, ki sem jih na tem seminarju uspela dobiti o sebi in možnostih za razreševanje konfliktov.
 
NAPOVEDNIK

AKTUALNO: 15% popust na kotizacijo za prijavo in plačilo 14 dni pred začetkom seminarja

Obvladovanje stresa (8 ur) - petek, 18.10.2019, 9.00-15.00, Ljubljana

Obvladovanje jeze (8 ur) - četrtek, 24.10.2019, 9.00-15.00, Ljubljana

Obvladovanje težavnih strank (8 ur) - torek, 5.11.2019, 9.00-15.00, LjubljanaTehnike pogajanj (8ur) - torek, 19.11.2019, 9.00-15.00, Ljubljana

Tehnike pogajanj (8ur) - sreda, 13.11.2019, 9.00-15.00, Ljubljana

Kakovostna komunikacija v medosebnih odnosih (8 ur) - petek, 29.11.2019, 9.00-15.00, Ljubljana

Obvladovanje jeze (8 ur) - četrtek, 30.1.2020, 9.00-15.00, Ljubljana

Mediacija v šoli (8 ur) - torek, 3.3.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana

Obvladovanje nasilja in nenasilna komunikacija (8 ur) - četrtek, 12.3.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana

Komunikacija s starši (8 ur) - sreda, 18.3.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana

Reševanje konfliktov v šoli (8ur) - četrtek, 19.3.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana

Mediacija - posredovanje v sporih (16 ur) - sreda, 25.9. in četrtek, 26.9.2019, 14.00 - 20.30, Maribor
in ponedeljek, 7.10. in torek, 8.10.2019, 14.00 - 20.30, Ljubljana

Razvijanje veščin obvladovanja konfliktov (40 ur) - ponedeljek do petek, 19. do 23.8.2019 in 7.-21.8.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana

 

 

 

 

 
OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJE (140 ali 64 ur)

Vključena knjiga Obljuba mediacije.
Ljubljana: 27.11.2019 - 5.3.2020


USPOSABLJANJE ZA DRUŽINSKE MEDIATORJE (120 ur)
Ljubljana: 27.11.2019 - 11.2.2020

Maribor: 15.11.2019 - 26.3.2020


USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJE V GOSPODARSKIH IN DELOVNIH SPORIH (120 ur)
Vključena knjiga Mediacija za menedžerje
Ljubljana: 27.11.2019 - 11.2.2020


USPOSABLJANJE ZA ŠOLSKE MEDIATORJE (50 ur)
Ljubljana: 23.9.2019 - 14.11.2019

 

 

 

 


Obvladovanje stresa (8 ur) - petek, 18.10.2019, 9.00-15.00, Ljubljana

več...


Obvladovanje jeze (8 ur) - petek, 24.10.2019, 9.00-15.00, Ljubljana
več...

Obvladovanje težavnih strank (8 ur) - torek, 5.11.2019, 9.00-15.00, Ljubljana

več...


Tehnike pogajanj (8ur) - sreda, 13.11.2019, 9.00-15.00, Ljubljana

več...


Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je član 

European Mediation
Network Initiative

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios
Evropskega združenja za transformativno mediacijo UIA - Word Forum of Mediation Centers(c) 2011-2019 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka