Usposabljanje za mediatorje v podjetjih (50 ur)
Ciljna skupina:

Program je namenjen mediatorjem, ki delujejo ali želijo delovati na področju sporov v podjetjih in želijo poglobiti svoje znanje in sposobnosti vodenja mediacije na tem področju.

Cilji usposabljanja

 • seznaniti udeležence s konceptom mediacije v podjetju;
 • pri udeležencih poglobiti razumevanje problematike konfliktov v kontekstu podjetij;
 • pri udeležencih poglobiti znanje in sposobnosti vodenja mediacije v kontekstu podjetja;
 • usposobiti udeležence za vzpostavitev sistema notranjih mediatorjev.
Oblike in metode dela
 • predavanja
 • aktivo sodelovanje udeležencev
 • igra vlog in analiza
 • skupna refleksija mediacij
 • delo v paru in manjših skupinah
 • predstavitev in pogovor o izvedenih primerih in vzpostavljanju sistema mediacije v podjetju
 • spremljanje in podpora pri vzpostavljanju sistema mediacije v podjetju
 • supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja
Pogoji za vključitev:

Pogoj za udeležbo je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje - 140 ur (oz. najmanj zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje: 1. sklop - 64 ur) pri Zavodu RAKMO ali drugo ustrezno usposabljanje, priznano s strani Zavoda RAKMO.

Potek usposabljanja:


Usposabljanje za mediatorje v podjetjih – 50 ur (32 + 18) se izvaja v obliki:
 • tveh dvodnevnih seminarjev (2 x 16 ur),
 • eno supervizijsko srečanje (8 ur)
 • mediacija (10 ur)
Vsebina usposabljanja:

VSEBINA USPOSABLJANJ
Sklop Vsebina Število ur
Prvi del- Sistem mediacije v podjetjih
 • Opredelitev mediacije v podjetjih
 • Prednosti uporabe mediacije v podjetju
 • Vloga mediatorja v podjetju
 • Razlike med notranjim in zunanjim mediatorjem
 • Izobraževanje zaposlenih v podjetju
 • Vzpostavljanje sistema notranjih mediatorjev v podjetju
 • Vaje in igra vlog
Skupaj:

16 ur

Drugi del - Usposabljanje za mediatorje v podjetjih
 • Proaktivna, preventivna in kurativna mediacija v podjetjih
 • Mediacija v delovnih sporih
 • Mediacija v kolektivu
 • Mediacija med vodstvom in zaposlenimi
 • Vaje in igra vlog
Skupaj:

16 ur

Supervizijski del- supervizijsko srečanje
 • Supervizijsko srečanje
 • Igra vlog in urjenja
Skupaj:

8 ur

Praktični del-izvajanje mediacije
 • Sodelovanje pri mediaciji in samostojno vodenje mediacije

10 ur

SKUPAJ:

50 ur


Seminarski del

Udeleženci se seznanijo s sistemom mediacije v podjetjih, njeno specifiko, pozitivnimi učinki uporabe mediacije v podjetju ter na kakšen način mediacija pripomore k boljši klimi v podjetju. Seznanijo se z vlogo mediatorja v podjetju ter s prednostmi in slabostmi notranje mediacije in mediacije, ki jo vodi zunanji mediator. Udeležencem se predstavi način vzpostavitve sistema mediacije v njihovem podjetju. Mediatorji v podjetju vzpostavijo in nato skrbijo za sistem medicije v podjetju, koordinirajo delo in organizirajo izobraževanja zaposlenih v podjetju.
Udeleženci se seznanijo s proaktivno, preventivno in kurativno mediacijo v podjetjih , mediacijo v delovnih sporih, kolektivu, med vodstvom in zaposlenimi.

Praktični del

Obvezen praktični del poteka preko izvajanja ali sodelovanja pri izvajanju formalnih ali neformalnih mediacij v podjetju. Cilj je vzpostavljanje in omogočanje konstruktivnejšega načina obvladovanja konfliktov v podjetju in s tem postopnega vpeljevanja uporabe notranje mediacije v podjetju.

Utrditveni in izpitni del


Na utrditveno izpitnem delu udeleženci usposabljanja za mediatorje v podjetjih predstavijo potek vzpostavljanja sistema mediacije v podjetju oz. kakšno je trenutno stanje v podjetju, izpostavijo konkretne primere formalne ali neformalne mediacije, ki so jih vodili in s pomočjo iger vlog utrjujejo in poglabljajo pridobljene mediacijske veščine. Na tem delu udeleženci opravljajo tudi preizkus mediacijske spretnosti.

Pogoji za pridobitev naziva 'Mediator za spore v podjetju'

Po zaključenem usposabljanju udeleženci dobijo potrdilo o udeležbi.
Kandidati pridobijo naziv 'Mediator za spore v podjetju' pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda Rakmo po opravljenem teoretičnem in praktičnem preizkusu.

Predavatelj
 • Marko Iršič, MA, Direktor Zavoda RAKMO, mediator in trener mediatorjev
Kotizacija za usposabljanje:

 • fizične osebe: 480,00 € oz. 3 obroki po 160,00 €,
 • pravne osebe: 610,00 € oz. 2 obroka po 305,00 €.

 • Dodatne informacije in prijava:

  Zavod RAKMO, Kuzmičeva ul. 2, 1000 Ljubljana
  01/ 436 41 17, 040 731 431
  www.rakmo.siinfo@rakmo.si

  V Ljubljani, dne 17. 1. 2012      
  Marko Iršič, direktor
   

  Delo in komunikacija z zahtevnimi strankami (8 ur), sreda, 10.6.2020

   

  Več...


  Komunikacija s starši (8 ur), četrtek, 11.6.2020

   

  Več...


  Tehnike pogajanj (8 ur), petek, 12.6.2020

   

  Več...


  Reševanje konfliktov v šoli (8 ur), ponedeljek, 15.6.2020

   

  Več...


  Zavod RAKMO je ustanovni član 
  Zavod RAKMO je ustanovni član 
  Zavod RAKMO je ustanovni član 
  Zavod RAKMO je član 

  European Mediation
  Network Initiative

  Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios
  Evropskega združenja za transformativno mediacijo UIA - Word Forum of Mediation Centers  (c) 2011-2020 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
  Produkcija 5ka