Usposabljanje za mediatorje v družinskih sporih (40 ur)

 

Usposabljanje za mediatorje v družinskih sporih je petdnevna delavnica v skupnem obsegu 40 ur, ki temelji na transformativnem pristopu, ki nam ponuja strategije, s pomočjo katerih lahko spreminjamo negativna soočanja s konflikti v produktivnejšo in konstruktivnejšo interakcijo.

Na usposabljanju se boste spoznali s transformativno mediacijo, se naučili uporabe temeljnih mediacijskih tehnik, spoznali komunikacijske trike oziroma metode za konstruktivnejšo komunikacijo in reševanje sporov ter pridobili potrebna znanja za samostojno vodenje mediacije s poudarkom na spoznavanju posebnosti mediacije v družinskih sporih, predpisov s področja družinskih razmerij, mediacije na centrih za socialno delo in organizacije mediacije na sodiščih.

Vodi Marko Iršič, Certificiran transformativni mediatorTM

 

Več >> DRUŽINSKA MEDIACIJAAktualni termini:

5.10.2020 - 9.11.2020, Ljubljana

Pon. 5. 10. 2020 (1.del)

Tor. 6. 10. 2020 (2.del)

Pon. 19. 10. 2020 (3.del)

Tor. 20. 10. 2020 (4.del)

Pon. 9. 11. 2020 (5. del)

Poteka ob ponedeljkih in torkih od 14.00 do 20.30 ure.

 

 

Kotizacija: 450,00 €.

Vključeno gradivo + prejmete tudi knjigo Obljuba mediacije - odzivanje na konflikt z opolnomočenjem in priznavanjem.V kotizacijo so všteti tudi praktični in teoretični izpit in potrdila o udeležbi.

 


 

O usposabljanju za družinske mediatorje

Usposabljanje za mediatorje je edinstven proces, ki vam pomaga, da izboljšate svoje komunikacijske, socialne in čustvene veščine in postanete mojster reševanja konfliktnih situacij in graditelj dobrih in pristnih odnosov. Družinska mediacija pa je še sploh posebno področje, kjer se poglobimo v specifike družinskih odnosov, zapletov in čustvenih preobratov, ki jih navadno spremlja in se ob tem učimo, kako ravnati v teh primerih in kako nam pri tem lahko pomaga transformativna mediacija.

To usposabljanje je zato priložnost, da se naučite uporabljati transformativni pristop v konfliktu v partnerskih, družinskih pa tudi delovnih sferah. Konflikti pogosto vplivajo na našo sposobnost za produktivno interakcijo z drugimi. Težji konflikti tako pogosto privedejo do občutkov osebne nemoči, kot globokega nezaupanja in jeze do drugih. Transformativna mediacija nam ponuja strategije, s pomočjo katerih lahko spreminjamo ta negativna soočanja s konflikti v produktivnejšo in konstruktivnejšo interakcijo.

 

Komu je namenjeno

V usposabljanje se lahko vključi vsak, ki si želi spoznati mediacijo in se naučiti osnovnih mediacijskih tehnik in veščin in ima željo uporabljati mediacijske veščine v svojem delovnem okolju ali osebnem življenju.

Usposabljanje je še posebej priporočljivo za vse, ki se tudi v svojem poklicnem življenju soočate z delom z družinami, zato lepo vabljeni socialni delavci, učitelji, zdravstveni delavci, pravniki, ...

Za vključitev v usposabljanje niso potrebna posebna predznanja.

 

Kaj boste pridobili

Na usposabljanju boste razvili temeljne veščine in pridobili znanja za vodenje mediacije s poudarkom na spoznavanju posebnosti mediacije v družinskih sporih, predpisov s področja družinskih razmerij, mediacije na centrih za socialno delo in organizacije mediacije na sodiščih. Usposabljanje se zaključi s praktičnim in teoretičnim izpitom, po zaključenem usposabljanju pa prejmete tudi potrdilo o udeležbi na usposabljanju.

Program je skladen z zahtevami Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč in zadošča predpisanim kriterijem za uvrstitev na seznam mediatorjev v programih sodišč v skladu z zakonom o alternativnem reševanju sodnih sporov ter omogoča prijavo na Javni poziv za vpis zunanjih izvajalcev mediacije na seznam mediatorjev pri ministrstvu, pristojnem za družino.

 

Oblike in metode dela

Usposabljanje poteka v obliki predavanj, delavnic, praktičnih vaj in iger vlog, analize primerov, dela z vprašalniki. Usposabljanje poteka v manjši skupini (do 12 udeležencev) in je zasnovano na individualiziranem pristopu dela s posameznim udeležencem.

 

Usposabljanje vodi

Usposabljanje vodi Marko Iršič, dolgoletni predavatelj, mediator in trener mediatorjev, ustanovitelj Zavoda RAKMO in avtor številnih člankov s področja mediacije, obvladovanja konfliktov in komunikacije.

>> Več o predavatelju


Skladnost programa

Program je potrjen s strani Komisije  za nadzor nad delom mediatorjev, obravnavo pritožb in presojo ustreznosti izobraževanj v skladu s Pravilnikom o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku. Program je skladen z zahtevami Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč in zadošča predpisanim kriterijem za uvrstitev na seznam mediatorjev v programih sodišč v skladu z zakonom o alternativnem reševanju sodnih sporov ter omogoča prijavo na Javni poziv za vpis zunanjih izvajalcev mediacije na seznam mediatorjev pri ministrstvu, pristojnem za družino.

 

Dodatne informacije in prijava

Prijavite se lahko:

Telefonsko: 01/436 41 17 ali 040/731 431

Preko e-maila: info@rakmo.si

Preko spletne prijavnice: SPLETNA PRIJAVNICA

 

Prijava zavezuje k udeležbi na celotnem usposabljanju. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest. V primeru premajhnega števila prijav, si pridržujemo pravico, da usposabljanje odpovemo oz. prestavimo datum izvedbe.

 

Za več informacij nas pokličite ali nam pišite in z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja!

 


 

Program - vsebina usposabljanja:

 

• Mediacija — splošno, vrste in pomen

-  Temeljna načela mediacije

-  Predpisi o mediaciji

-  Temeljna načela mediacije

-  Predpisi o mediaciji

-  Faze mediacije

-  Mediator

 

• Razlike med sodno poravnavo in mediacijo

• Konflikt

• Čustva

• Razvoj osebnosti (prikaz skozi metodo transakcijske analize)

• Uvodni sestanek, uvodni nagovor mediatorja in uvodne izjave strank

 

• Uvod v tehnike

-  Aktivno poslušanje

-  Postavljanje pravih vprašanj

-  Ravnovesje moči

-  Tehnike mediatorja za obvladovanje močnih čustev

-  Ločeni sestanek

-  Testiranje realnosti

-  Reframing

-  Pogajanja

-  Pisanje sporazuma

-  Izhod iz slepe ulice, zaključek neuspešne mediacije

-  Aktivno poslušanje

-  Postavljanje pravih vprašanj

-  Ravnovesje moči

-  Tehnike mediatorja za obvladovanje močnih čustev

-  Ločeni sestanek

-  Testiranje realnosti

-  Reframing

-  Pogajanja

-  Pisanje sporazuma

-  Izhod iz slepe ulice, zaključek neuspešne mediacije

 

• Etika

• Organizacija mediacije na sodišču

• Posebnosti mediacije v nekaterih vrstah sporov:

- Mediacija v družinskih sporih

- Mediacija v odškodninskih in zavarovalnih sporih

- Mediacija v gospodarskih sporih

- Mediacija v družinskih sporih

- Mediacija v odškodninskih in zavarovalnih sporih

- Mediacija v gospodarskih sporih

 

• Mediacija na centrih za socialno delo

• Posebnosti mediacije v družinskih sporih

• Predpisi s področja družinskih razmerij in mediacije v družinskih sporih

• Nasilje in zlorabe v družinskih odnosih; prepoved mediacije v primerih suma nasilja v družini

• Igre vlog in analiza

• Praktični in teoetični preizkus

 

SPLETNA PRIJAVNICA

 

Delo in komunikacija z zahtevnimi strankami (8 ur), sreda, 10.6.2020

 

Več...


Komunikacija s starši (8 ur), četrtek, 11.6.2020

 

Več...


Tehnike pogajanj (8 ur), petek, 12.6.2020

 

Več...


Reševanje konfliktov v šoli (8 ur), ponedeljek, 15.6.2020

 

Več...


Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je član 

European Mediation
Network Initiative

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios
Evropskega združenja za transformativno mediacijo UIA - Word Forum of Mediation Centers(c) 2011-2020 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka