OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJE - 140 UR


Cilji usposabljanja:

 

- Spoznavanje temeljev in teoretičnih osnov mediacije.

- Ozaveščanje vloge mediatorja in razvijanje zavestnega pristopa k posredovanju v sporih.

- Ozaveščanje možnosti za 'neformalno' mediacijo.

- Razvijanje mediacijskih spretnosti in veščin.

- Učenje uporabe različnih tehnik mediacije in razvijanje občutljivosti za proces mediacije.

- Seznaniti udeležence z zakonskim okvirom in formalnimi aspekti mediacij.

- Usposobiti udeležence za samostojno vodenje in sodelovanje v postopkih formalne mediacije v somediaciji in zasamostojno vodenje neformalne mediacije.


Pogoji za vključitev:

 

Za vključitev v program usposabljanja ni posebnih pogojev.

 

Oblike in metode dela:

 

1. predavanja
2. aktivo sodelovanje udeležencev pri pogovorih
3. igre vlog in analiza
4. skupna refleksija mediacij
5. snemanje mediacij s kamero in analiza posnetkov
6. delo v paru in manjših skupinah
7. predstavitev in pogovor o izvedenih primerih mediacije
8. supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja

 

Usposabljanje za mediatorje – 140 ur se izvaja v obliki:- petih dvodnevnih seminarjev (5 x 16 ur),- dveh utrditvenih seminarjev (16 ur + 8 ur),- izvajanje oz. sodelovanja pri izvajanju mediacije (20 ur),- teoretičnega preizkusa znanja in- dvodnevnega zaključnega seminarja (16 ur)

 

Vsebina usposabljanja:


Seminarski del:

Ob podajanju teorije so udeleženci povabljeni, da aktivno sodelujejo s svojimi razmišljanji, vprašanji, razjasnjevanji, mnenji, idr. Poleg teoretičnih osnov je poudarek predvsem na praktičnem urjenju in razvijanju spretnosti vodenja procesa mediacije. Praktični del se izvaja v obliki praktičnih vaj, s precejšnjim poudarkom na igri vlog. Cilj igre vlog je predvsem, da se udeleženci usposabljanja preizkusijo tako v vlogi mediatorja kot tudi v vlogi udeleženca na mediaciji. Praktične vaje se izvajajo v paru ali manjših skupinah, prav tako se v manjših skupinah izvajajo tudi igre vlog. Po vsaki zaključeni praktični vaji in igri vlog, udeleženci naredijo refleksijo. Poudarek je na vodenju procesa mediacije, počutju ob tem, kaj so naredili dobro in kaj bi prihodnjič lahko naredili še bolje. Program je zasnovan tako, da se praktične vaje, igre vlog, refleksija in teorija prepletajo.

 

Utrditveni del:

Glavni poudarek je na utrjevanju in nadaljnjem razvijanju mediacijskih spretnosti, ki poteka v obliki iger vlog in refleksije.Udeleženci pa na srečanjih predstavijo tudi svoje primere izvedenih neformalnih in formalnih mediacij ter jih s trenerjem in ostalimi udeleženci analizirajo.


Praktični del (za izvedbo so odgovorni udeleženci):

Obvezen praktični del poteka preko izvajanja neformalnih mediacij in sodelovanja pri izvajanju formalnih mediacij z mentorjem. Cilj praktičnega dela je pridobivati izkušnje pri vodenju mediacij, ter hkrati dodatno okrepiti medicijske tehnike in sposobnosti mediatorja.

 

Izpitni del:

Usposabljanje se zaključi s teoretičnim preizkusom in dvodnevnim izpitnim seminarjem, na katerem udeleženci opravljajo preizkus mediacijske spretnosti.

Udeleženci po izpolnitvi vseh pogojev Usposabljanja za mediatorje pridobijo naziv MEDIATOR.

 

Predavatelji:

 

- Marko Iršič, MA, Direktor Zavoda Rakmo, mediator in trener mediatorjev

- Mišo Pušnik, mediator in trener mediatorjev pri Zavodu Rakmo

- Sara Šober, mediatorka in kandidatka za trenerja mediatorjev pri Zavodu Rakmo

- Anja Vrdlovec, mediatorka in kandidatka za trenerja mediatorjev pri Zavodu Rakmo

 

Pogoji za naziv mediator

 

Dodatne informacije in prijava:

 

Zavod RAKMO, Parmova ul. 53, 1000 Ljubljana

01/ 436 41 17, 040 731 431

www.rakmo.si, info@rakmo.si

 

Kotizacija za usposabljanje:

 

 • fizične osebe: 1.050,00 € oz. 7 obrokov po 150,00 € (v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 990,00 €),
 • pravne osebe: 1.268,80 € oz. 4 obroki po 317,20 € (v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 1.207,80 €).


 • OSNOVNI PROGRAM

  Prvi sklop usposabljanja (64 ur): seminarski del

  Sklop

  Vsebina

  Število ur

  Prvi del -

  Osnove mediacije

  Konflikt in mediacija

  Vloga mediatorja

  Osnove vodenja mediacije

  Mediacija v različnih okoljih

  Igre vlog in urjenje

  6 ur

  10 ur

  Skupaj:

  16 ur

  Drugi del -

  Jedrne faze mediacije

  Jedrne faze mediacije

  Odpravljanje ovir za uspešnost procesa

  Kako premakniti proces z mrtve točke

  Kdaj z mediacijo nadaljevati in kdaj jo prekiniti

  Igre vlog in urjenje

  6 ur

  10 ur

  Skupaj:

  16 ur

  Tretji del -

  Občutljivost za proces in sogovornike

  Tehnike za ustvarjalno reševanje problemov

  Spremljanje dinamike konstruktivnosti pogovora

  Ohranjanje občutljivosti

  Snemanje in analiza posnetkov

  Igre vlog in urjenje

  6 ur

  10 ur

  Skupaj:

  16 ur

  Četrti del -

  Začetne in zaključne faze mediacije, mediatorska etika in predpisi

  Začetne faze mediacije

  Kaj če ena od strani noče sodelovati

  Zaključne faze mediacije

  Koraki po uspešno zaključeni ali prekinjeni mediaciji

  Mediatorska etika in zakonodaja

  Igre vlog in urjenje

  6 ur

  10 ur

  Skupaj:

  16 ur

  SKUPAJ:

  64 UR

  Drugi sklop usposabljanja (56 + 20 ur)

  Sklop

  Vsebina

  Število ur

  Peti del - Somediacija, supervizija in delovanje Centra

  Somediacija

  Supervizija

  Mediacija v mediacijskih organizacijah

  Igre vlog in urjenje

  6 ur

  10 ur

  Skupaj:

  16 ur

  Praktični del*

  sodelovanje pri mediaciji in samostojno izvajanje formalne ali neformalne mediacije

  20 ur

  Utrditveni del

  2 utrditvena seminarja (8 ur in 16 ur)

  igre vlog in urjenje

  24 ur

  Izpitni del

  dvodnevni izpitni seminar

  16 ur  *za izvedbo praktičnega dela so odgovorni udeleženci

  SKUPAJ:

  76 UR


  SKUPAJ:

  140 UR

   
  NAPOVEDNIK

  AKTUALNO: 15% popust na kotizacijo za prijavo in plačilo 14 dni pred začetkom seminarja

  Obvladovanje stresa (8 ur) - petek, 18.10.2019, 9.00-15.00, Ljubljana

  Obvladovanje jeze (8 ur) - četrtek, 24.10.2019, 9.00-15.00, Ljubljana

  Obvladovanje težavnih strank (8 ur) - torek, 5.11.2019, 9.00-15.00, Ljubljana

  Tehnike pogajanj (8ur) - sreda, 13.11.2019, 9.00-15.00, Ljubljana

  Kakovostna komunikacija v medosebnih odnosih (8 ur) - petek, 29.11.2019, 9.00-15.00, Ljubljana
  Obvladovanje težavnih strank (8 ur) - torek, 17.12.2019, 9.00-15.00, Ljubljana

  Obvladovanje jeze (8 ur) - četrtek, 30.1.2020, 9.00-15.00, Ljubljana

  Mediacija v šoli (8 ur) - torek, 3.3.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana

  Obvladovanje nasilja in nenasilna komunikacija (8 ur) - četrtek, 12.3.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana

  Komunikacija s starši (8 ur) - sreda, 18.3.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana

  Reševanje konfliktov v šoli (8ur) - četrtek, 19.3.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana

  Mediacija - posredovanje v sporih (16 ur) - sreda, 27.11. in četrtek, 28.11.2019, 14.00 - 20.30, Ljubljana

  Razvijanje veščin obvladovanja konfliktov (40 ur) - ponedeljek do petek, 19. do 23.8.2019 in 7.-21.8.2020, 9.00 - 15.00, Ljubljana

   

   

   

   

   
  OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJE (140 ali 64 ur)

  Vključena knjiga Obljuba mediacije.
  Ljubljana: 27.11.2019 - 5.3.2020


  USPOSABLJANJE ZA DRUŽINSKE MEDIATORJE (120 ur)
  Ljubljana: 27.11.2019 - 11.2.2020

  Maribor: 15.11.2019 - 26.3.2020


  USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJE V GOSPODARSKIH IN DELOVNIH SPORIH (120 ur)
  Vključena knjiga Mediacija za menedžerje
  Ljubljana: 27.11.2019 - 11.2.2020


  USPOSABLJANJE ZA ŠOLSKE MEDIATORJE (50 ur)
  Ljubljana: 23.9.2019 - 14.11.2019

   

   

   

   


  Tehnike pogajanj (8 ur) - sreda, 13.11.2019, 9.00 - 15.00, Ljubljana

   

  Več...


  Kakovostna komunikacija v medosebnih odnosih (8 ur) - petek, 29.11.2019, 9.00 - 15.00, Ljubljana
  Več...

  Obvladovanje jeze (8 ur) - četrtek, 30.1.2020, 9.00-15.00, Ljubljana

   

  Več...


  Mediacija v šoli (8 ur), 3.3.2020, 9.00-15.00, Ljubljana

  Več...


  Zavod RAKMO je ustanovni član 
  Zavod RAKMO je ustanovni član 
  Zavod RAKMO je ustanovni član 
  Zavod RAKMO je član 

  European Mediation
  Network Initiative

  Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios
  Evropskega združenja za transformativno mediacijo UIA - Word Forum of Mediation Centers  (c) 2011-2019 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
  Produkcija 5ka