CENTER ZA MEDIACIJO IN OBVLADOVANJE KONFLIKTOV ZAVOD RAKMO
Parmova ul.53, 1000 Ljubljana, tel. 436 41 17, email: info@rakmo.si, splet: www.rakmo.si
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov je bil ustanovljen 25.4.2006 v okviru Zavoda RAKMO (Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo) z namenom širjenja kulture konstruktivnega obvladovanja konfliktov in mediacije.

Center deluje v okviru Zavoda RAKMO. Center koordinira delo mediatorjev in omogoča vključevanje v proces mediacije za fizične in pravne osebe. Organizira tudi izobraževanja s področja mediacije in usposabljanje za mediatorje.

Center deluje v skladu s:

 

Seznam prednosti članstva pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov

 

Članstvo v Centru je prostovoljno. Včlanijo se lahko posamezniki, ki so pri Centru opravili vsaj 64-urno Osnovno usposabljanje za mediatorje s podpisom pristopne izjave (pdf) ali (doc) ali posamezniki, ki so usposabljanje opravili pri drugih organizacijah.

 

Višina članarine za članstvo v Centru znaša 40,00 € za tekoče leto.

 

Ob včlanitvi se plača vpisnina v enkratnem znesku 40,00 € (vpisnina se plača samo prvo leto članstva).

 

Članom za tisto leto, ko so končali vsaj 64-urno Osnovno usposabljanje za mediatorje pri Zavodu RAKMO, študentom in iskalcem zaposlitve članarine in vpisnine ni potrebno plačati. Za vsako naslednje leto pa se plačuje članarina v višini 40,00 €. Članom, ki so končali vsaj 64-urno Osnovno usposabljanje za mediatorje pri Zavodu RAKMO po 1. septembru, se oprostitev plačila članarine in vpisnine prenese v naslednje leto. Študenti in iskalci zaposlitve so plačila članarine oproščeni.

 

PREDNOSTI ČLANSTVA:

  • Posredne finančne in nefinančne ugodnosti, ki izhajajo iz članstva Zavoda RAKMO v slovenskih in mednarodnih organizacijah.
  • Objava na seznamu članov (in kasneje, po pridobitvi naziva, na seznamu mediatorjev) na spletni strani Zavoda RAKMO.
  • Večji popusti pri mednarodnih dogodkih, ki jih organizira Zavod RAKMO (najmanj v višini plačane članarine).
  • Možnost udeležbe na supervizijskih srečanjih.
  • Možnost druženja, povezovanja, izmenjave izkušenj in informacij ter sodelovanja z drugimi člani.
  • Prejemanje vabil na srečanja članov centra.
  • Vsako leto se prejme kupon v vrednosti plačane članarine, unovčljiv pri udeležbi na mediaciji, ki ga člani lahko podarijo ali uporabijo sami.
  • Enkrat letno popust v višini plačane članarine, pri kateremkoli izobraževanju v izvedbi Zavoda RAKMO (alternativno plačilo članarine je vključeno v kotizacijo za izobraževanje, če je član predhodno še ni poravnal).
  • Vsako leto se prejme kupon v vrednosti plačane članarine, ki je unovčljiv pri nakupu knjig iz založbe Zavoda RAKMO (opomba: ugodnost se izključuje z morebitnimi drugimi popusti in ugodnostmi pri nakupu knjige).

 

*Finančne ugodnosti ne veljajo za pasivne člane (to je za tiste, ki članarine niso poravnali, a je niso oproščeni).

 

NOVOST:

Vsem aktivnim članom v letu 2016 podarimo do 3 ure brezplačne uporabe prostora v Ljubljani za izvedbo mediacije ali vajo. Vsaka naslednja ura pa 5 €.

Pasivni člani imajo možnost uporabe prostora po ceni: 6 € na uro

 

 

 

Mediacija - posredovanje v sporih (16 ur) - petek, 8.3.2019, 15:00-20:00, in sobota, 9.3.2019, 9.00-18.30, Maribor

 

več...


Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 14.3.2019, 9.00-15.00, Ljubljana

več...

Mediacija - posredovanje v sporih (16 ur) - ponedeljek, 18.3.2019  in torek, 19.3.2019, 14.00-20.30, Ljubljana

 

več...


Umetnost obvladovanja konfliktov (16 ur) - petek, 22.3.2019, 15:00-20:00 in sobota, 23.3.2019, 14.00-18.30, Ljubljana

 

več...


Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je član 

European Mediation
Network Initiative

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios
Evropskega združenja za transformativno mediacijo UIA - Word Forum of Mediation Centers(c) 2011-2019 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka