OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJE + USPOSABLJANJEZA DRUŽINSKE MEDIATORJE v skupnem obsegu 200 UR

 

Za vključitev v program ni posebnih pogojev.

 

Cilji usposabljanja:

 • Spoznavanje temeljev in teoretičnih osnov mediacije.
 • Ozaveščanje vloge mediatorja in razvijanje zavestnega pristopa k posredovanju v sporih.
 • Ozaveščanje možnosti za 'neformalno' mediacijo.
 • Razvijanje mediacijskih spretnosti in veščin.
 • Učenje uporabe različnih tehnik mediacije in razvijanje občutljivosti za proces mediacije.
 • Seznaniti udeležence z zakonskim okvirom in formalnimi aspekti mediacij.
 • Usposobiti udeležence za samostojno vodenje in sodelovanje v postopkih formalne mediacije v somediaciji in za samostojno vodenje neformalne mediacije.
 • Udeležence seznaniti s specifikami družinske medicije in njenimi podvrstami.
 • Seznaniti se z zakonskim okvirom družinske problematike in družinske mediacije.
 • Spoznati dodatne tehnike mediacije primerne za družinsko mediacijo.
 • Usposobiti udeležence za samostojno vodenje postopka družinske mediacije tudi v zahtevnejših primerih družinskih konfliktov.

 

Oblike in metode dela:

 1. predavanja
 2. aktivo sodelovanje udeležencev pri pogovorih
 3. igre vlog in analiza
 4. skupna refleksija mediacij
 5. snemanje mediacij s kamero in analiza posnetkov
 6. delo v paru in manjših skupinah
 7. predstavitev in pogovor o izvedenih primerih mediacije
 8. supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja

 

Vsebina usposabljanja:


Seminarski del:

Ob podajanju teorije so udeleženci povabljeni, da aktivno sodelujejo s svojimi

razmišljanji, vprašanji, razjasnjevanji, mnenji, idr. Poleg teoretičnih osnov je

poudarek predvsem na praktičnem urjenju in razvijanju spretnosti vodenja

procesa mediacije.

Praktični del se izvaja v obliki praktičnih vaj, s precejšnjim poudarkom na igri vlog.

Cilj igre vlog je predvsem, da se udeleženci usposabljanja preizkusijo

tako v vlogi mediatorja kot tudi v vlogi udeleženca na mediaciji.

Praktične vaje se izvajajo v paru ali manjših skupinah, prav tako se

v manjših skupinah izvajajo tudi igre vlog. Po vsaki zaključeni

praktični vaji in igri vlog, udeleženci naredijo refleksijo. Poudarek

je na vodenju procesa mediacije, počutju ob tem, kaj so naredili dobro in kaj

bi prihodnjič lahko naredili še bolje. Program je zasnovan tako,

da se praktične vaje, igre vlog, refleksija in teorija prepletajo.

 

Utrditveni del:

Glavni poudarek je na utrjevanju in nadaljnjem razvijanju mediacijskih

spretnosti, ki poteka v obliki iger vlog in refleksije.

Udeleženci pa na srečanjih predstavijo tudi svoje primere

izvedenih neformalnih in formalnih mediacij ter jih s trenerjem in ostalimi udeleženci analizirajo.

 

Izpitni del:

Usposabljanje se zaključi s teoretičnim preizkusom in dvodnevnim izpitnim seminarjem, na katerem udeleženci opravljajo preizkus mediacijske spretnosti.

Udeleženci po izpolnitvi vseh pogojev Usposabljanja za družinske mediatorje pridobijo naziv DRUŽINSKI MEDIATOR.

 

Predavatelji:

 • Marko Iršič, MA, Direktor Zavoda RAKMO, mediator in trener mediatorjev

 

Organizacija usposabljanja:

 • devet dvodnevnih seminarjev (9 x 16 ur)
 • dva dvodnevna utrditvena seminarja (2 x 16 ur)
 • eden enodnevni utrditveni seminar (8 ur)
 • dvodnevni izpitni seminar - preizkus mediacijskih spretnosti (16 ur)

 

Dodatne informacije in prijave:

 

Zavod RAKMO, Parmova ul.53, 1000 Ljubljana

01/ 436 41 17, 064 11 25 77, 040 731 431

www.rakmo.siTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

Kotizacija za usposabljanje:

 • fizične osebe: 2.100,00 € oz. 7 obrokov po 300,00 € (v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 1980,00 €),
 • pravne osebe: 2.537,60 € oz. 4 obroki po 634,40 € (v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 2.415,60 €). 

 

Program Usposabljanja za družinske mediatorje (200 ur):

 

 

 

Vsebina

Število ur

Prvi del -

Osnove mediacije

Konflikt in mediacija

Vloga mediatorja

Osnove vodenja mediacije

Mediacija v različnih okoljih

Igre vlog in urjenje

6 ur

10 ur

Skupaj:

16 ur

Drugi del -

Jedrne faze mediacije

Jedrne faze mediacije

Odpravljanje ovir za uspešnost procesa

Kako premakniti proces z mrtve točke

Kdaj z mediacijo nadaljevati in kdaj jo prekiniti

Igre vlog in urjenje

6 ur

10 ur

Skupaj:

16 ur

Tretji del -

Občutljivost za proces in sogovornike

Tehnike za ustvarjalno reševanje problemov

Spremljanje dinamike konstruktivnosti pogovora

Ohranjanje občutljivosti

Snemanje in analiza posnetkov

Igre vlog in urjenje

6 ur

10 ur

Skupaj:

16 ur

Četrti del -

Začetne in zaključne faze mediacije, mediatorska etika in predpisi

Začetne faze mediacije

Kaj če ena od strani noče sodelovati

Zaključne faze mediacije

Koraki po uspešno zaključeni ali prekinjeni mediaciji

Mediatorska etika in zakonodaja

Igre vlog in urjenje

6 ur

10 ur

Skupaj:

16 ur

Peti del –

Somediacija, supervizija in delovanje Centra

Somediacija

Supervizija

Mediacija v mediacijskih organizacijah

Igre vlog in urjenje

6 ur

10 ur

Skupaj:

16ur

Šesti del – Specifike družinske mediacije

- Specifike družinske mediacije

- Kako se družinska mediacija razlikuje od drugih pristopov

- Facilitativna in transformativna družinska mediacija

- Obvladovanje intenzivnih čustev v procesu mediacije

- Nasilje in zlorabe v družinskih odnosih

- Predpisi s področja družine in družinske mediacije

- Povezovanje z drugimi službami (Sodišče, Notar, Odvetnik, Center za socialno delo, družinska terapija …)

- Igre vlog in urjenje

6 ur

10 ur

Skupaj:

16ur

Sedmi del -

Rekonstruktivna in proaktivna mediacija

- Partnerska ali zakonska (Rekonstruktivna in proaktivna) mediacija

- Kako lahko mediator pomaga pri izboljšanju partnerskih odnosov

- Kako obvladovati spremembe v naravnanosti do partnerja

- Kako se odzivati na dvom v smiselnost odnosa

- Proaktivna mediacija – odpravljanje ovir za kakovosten odnos

- Kako narediti dober odnos še boljši

- Igre vlog in urjenje

 

 

 

 

 

6 ur

10 ur

Skupaj:

16 ur

Osmi del -

Ločitvena in poločitvena mediacija

- Ločitvena mediacija

- Ne več partnerja, a še vedno starša

- Mesto otrok v procesu ločevanja in ločitvene mediacije

- Vpliv ločevanja na vse vpletene

- Obvladovanje negativnih čustev do bivšega partnerja

- Pravni okvir ločitvenega procesa

- Mediacija med ločenima staršema

- Igre vlog in urjenje

6 ur

10 ur

Skupaj:

16 ur

Deveti del -

Mediacija med družinskimi člani in bližnjimi sorodniki

- Mediacija med drugimi družinskimi člani (starši in otroci,

sorojenci, člani reorganizirane družine, starimi starši in

vnuki,...)

- Mediacija med sorodniki

- Mediacija med družino in subjekti, ki posegajo v njeno

življenje

- Pogoste teme družinske mediacije

- Igre vlog in urjenje

6 ur

10 ur

Skupaj:

16 ur

Utrditveni del

2 x Dvodnevni utrditveni seminar (32 ur)

1 x Enodnevni utrditveni seminar (8 ur)

- Igre vlog in urjenje

32 ur

8 ur

Skupaj:

40 ur

Izpitni del

 

- Dvodnevni izpitni seminar

16 ur

Skupaj:

16 ur

SKUPAJ UR:

200 ur

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2024 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka