Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavod RAKMO
Kuzmičeva ul. 2, 1000 Ljubljana, tel. 436 41 17, email: info@mediacija.com, splet: www.mediacija.com
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov je bil ustanovljen 25.4.2006 v okviru Zavoda RAKMO (Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo) z namenom širjenja kulture konstruktivnega obvladovanja konfliktov in mediacije.

Center deluje v okviru Zavoda RAKMO. Center koordinira delo mediatorjev in omogoča vključevanje v proces mediacije za fizične in pravne osebe. Organizira tudi izobraževanja s področja mediacije in usposabljanje za mediatorje.

Center deluje v skladu s:

Pravilnikom Centra (wordov dokument) (pdf)

Evropskim kodeksom ravnanja za mediatorje (wordov dokument) (pdf)
Besedilo v angleščini: European code of conduct for mediators

Pravilnikom o podeljevanju licence in naziva mediator (wordov dokument) (pdf)

Pravilnikom o podeljevanju naziva trener mediatorjev in licence za izvajanje programa usposabljanja za mediatorje (wordov dokument) (pdf)

Predstavitev centra (pdf)

Članstvo v Centru je prostovoljno. Včlanijo se lahko posamezniki, ki so pri Centru opravili 80 urno usposabljanje za mediatorje s podpisom pristopne izjave, prav tako pa se lahko včlanijo tudi tisti, ki so uposabljanje opravili pri drugih organizacijah.

Višina članarine za članstvo v Centru znaša 40 € za leto 2011.

Ob včlanitvi se plača tudi vpisnina v enkratnem znesku 40 € (vpisnina se plača samo prvo leto članstva).

Članom za tisto leto, ko so končali 80 urno usposabljanje za mediatorje pri Zavodu RAKMO, študentom in iskalcem zaposlitve članarine in vpisnine ni potrebno plačati. Članom, ki so končali 80 urno usposabljanje za mediatorje pri Zavodu RAKMO po 1. septembru, se oprostitev plačila članarine in vpisnine prenese v naslednje leto.

 RAKMO Institute is founding member of RAKMO Institute is founding member of RAKMO Institute is founding member of 
RAKMO Institute is member of

European Mediation
Network Initiative

Association of Mediation Organisations of  Slovenija - Medios
European Association for Transformative Mediation UIA - Word Forum of Mediation Centers(c) 2011-2021 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka