SEZNAM DELAVNIC

11.00 - 12.30: 1. sklop delavnic (A)
A.1.) UVAJANJE VRSTNIŠKE MEDIACIJE NA ŠOLI, USPOSABLJANJE VRSTNIŠKIH MEDIATORJEV – ZAKLJUČNI TABOR
Tatjana Farkaš,Tatjana Lekan, OŠ Stari trg pri Ložu
A.2.) UVAJANJE VRSTNIŠKE MEDIACIJE NA OŠ MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Duška Mihalič Mali
A.3.) UPORABA MEDIACIJSKIH   TEHNIK PRI DELU Z MLADOSTNIKI, KI IMAJO ČUSTVENE IN VEDENJSKE TEŽAVE
Irena Borštnar, VIZ Višnja Gora
A.4.) UPORABA MEDIACIJE V PRIMERIH NASILJA NA ŠOLI
Ksenja Lorber, Oš Semič

13.00 - 14.00: 2. sklop delavnic (B)
B.1.) RAZVIJANJE VEŠČIN OBVLADOVANJA KONFLIKTOV
Irena Borštnar, VIZ Višnja Gora
B.2.) MEDIJACIJA U OŠ TINA UJEVIĆA (v Hrvaščini)
Rašeljka Bučević, Jasmina Hamer, Oš Tina Ujevića
B.3.) UMEŠČANJE ŠOLSKE IN VRSTNIŠKE MEDIACIJE V LETNI DELOVNI NAČRT
Ksenja Lorber, Oš Semič
B.4.) MEDIACIJA KOT VZGOJNA DEJAVNOST REŠUJE KONFLIKTE IN USTVARJA BOLJŠO KLIMO
Jasna Lapornik, OŠ Primoža Trubarja Laško
 

Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 25.3.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 22.4.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Utrditveni seminar za mediatorje (8 ur), Torek, 4.5.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Mediacija: posredovanje v sporih (16 ur), Sreda in četrtek, 7. - 8.4.2021, 14.00 - 20.30, ONLINE

Več...


Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je član 

European Mediation
Network Initiative

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios
Evropskega združenja za transformativno mediacijo UIA - Word Forum of Mediation Centers(c) 2011-2021 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka