Ponudba izobraževanj za podjetja

Spoštovani!

Pred Vami je kratka predstavitev naše ponudbe izobraževanj za podjetja. Spodaj so predstavljene vsebine posameznih seminarjev oz. usposabljanj.

Program seminarja lahko oblikujemo tudi specifično glede na Vaše interese oz. potrebe.

V upanju, da Vam je naša ponudba všeč, Vas lepo pozdravljamo in se veselimo morebitnega sodelovanja.


Marko Iršič

Direktor


Opis programov za podjetja

Enodnevni programi:

- Mediacija v podjetju, 8 ur

Konkretni primeri konfliktnih situacij v podjetjih ♦ Mediacija – učinkovita strategija za obvladovanje konfliktov v podjetju ♦ Prednosti in pozitivni stranski učinki mediacije ♦ Različne vrste mediacije v podjetju ♦ Načela mediacije ♦ Vloga in lastnosti mediatorja ♦ Temeljna pravila, smernice in koraki za mediacijo ♦ Postavljanje pravih vprašanj ♦ Igra vlog in urjenje.

- Obvladovanje konfliktov v podjetjih, 8 ur

Razumevanje konflikta (kaj je konflikt, vrste in viri konflikta, pozitivne in negativne posledice konfliktov, konflikt in nasilje) ♦ Načela obvladovanja konfliktov ♦ Tehnike akcijskega obvladovanja konfliktov (ohranjanje sodelovanja, akomodacija konflikta, širjenje informacijskega prostora) ♦ Posebnosti konfliktov v podjetjih ♦ Spreminjanje kulture obvladovanja konfliktov v podjetju.

- Obvladovanje konfliktov in mediacija, 8 ur

Razumevanje konflikta (kaj je konflikt, vrste in viri konflikta, pozitivne in negativne posledice konfliktov, konflikt in nasilje) ♦ Načela obvladovanja konfliktov ♦ Tehnike akcijskega obvladovanja konfliktov (ohranjanje sodelovanja, akomodacija konflikta, širjenje informacijskega prostora) ♦ Posebnosti konfliktov v podjetjih ♦ Spreminjanje kulture obvladovanja konfliktov v podjetju.

- Obvladovanje stresa, 8 ur

Kaj je stres, vrste in viri stresa ♦ Optimalna raven stresa in negativne posledice prekomernega stresa ♦ Strukturni model stresa in stresna dinamika ♦ Kako se odzivam na stresno situacijo in kako stres vpliva name? ♦ Indikatorji stresa in njegovo prepoznavanje ♦ Fizične tehnike obvladovanja kratkoročnega stresa ♦ Mentalne tehnike obvladovanja kratkoročnega stresa ♦ Obvladovanje dolgoročnega stresa ♦ Zmanjševanje stresa v okolju in akcijski načrt.

- Obvladovanje notranjih konfliktov, 8 ur

Kaj je notranji konflikt ♦ Vrste notranjih konfliktov ♦ Prepoznavanje notranjih konfliktov in disfunkcionalnih prepričanj ♦ Smernice za obvladovanje ♦ Tehnike obvladovanja notranjih konfliktov ♦ Ustvarjanje izhodov iz negativnih notranjih stanj ♦ Razvijanje sposobnosti obvladovanja notranjih konfliktov.

- Obvladovanje jeze, 8 ur

Jeza, njene funkcije in izvor ♦ Kaj jezo krepi in kaj jo zmanjšuje ♦ Kdaj je jeza koristna in kako jo uporabiti ♦ Konstruktivno izražanje jeze ♦ Smernice za obvladovanje jeze ♦ Miselne vaje za obvladovanje jeze ♦ Vaje v konstruktivnem izražanju jeze ♦ Kadar nam jeze ne uspe obvladati...

- Razvijanje konstruktivnih medosebnih odnosov, 8 ur

Ključni dejavniki konstruktivnega odnosa ♦ Ovire za konstruktivnost, neodgovornost in slepa pega ♦ Načelo srčne zaklopke in njegova uporabnost za medosebne odnose ♦ Pomen kakovostne komunikacije in obvladovanja konfliktov ♦ Ohranjanje pozitivnosti in naklonjenosti ♦ Ravnotežje med čustvi in razumom ♦ Iskrenost, svoboda in zaupanje

- Kakovostna komunikacija v medosebnih odnosih, 8 ur

Kaj je kakovostna komunikacija? ♦ Pomen dobre komunikacije za medosebne odnose ♦ Ravni komunikacije in pogoste ovire ♦ Sporočanje, vplivanje in vrste poslušanja ♦ Značilnosti kakovostne komunikacije in urjenje v potrebnih spretnostih ♦ Analiza in razvoj lastnih komunikacijskih sposobnosti in potencialov ♦ Metakomunikacija in obvladovanje konfliktov.

Dvodnevni programi:

Mediacija - posredovanje v sporih, 16 ur

Konflikt in njegovo ozadje ♦ Konkretni primeri konfliktnih situacij ♦ Mediacija – učinkovita strategija za obvladovanje konfliktov ♦ Prednosti in pozitivni stranski učinki  mediacije ♦ Različne vrste mediacije ♦ Načela mediacije ♦ Vloga in lastnosti mediatorja ♦ Temeljna pravila, smernice in koraki za mediacijo ♦ Postavljanje pravih vprašanj ♦ Plasti konflikta ♦ Faze mediacije ♦ Igra vlog in urjenje.

- Umetnost obvladovanja konfliktov, 16 ur

Razumevanje konflikta (kaj je konflikt, vrste in viri konflikta, pozitivne in negativne posledice konfliktov, konflikt in nasilje) ♦ Spoznavanje sebe (toleranca in občutljivost na konflikt, razvijanje tolerance in občutljivosti na konflikt, stili odzivanja na konflikt in njihovo prepoznavanje) ♦ Načela obvladovanja konfliktov ♦ Tehnike akcijskega obvladovanja konfliktov (ohranjanje sodelovanja, akomodacija konflikta, širjenje informacijskega prostora) ♦ Metakomunikacija ♦ Tehnike strateškega obvladovanja konfliktov (spreminjanje vedenjskih vzorcev, spreminjanje sistema, spreminjanje teritorija) ♦ Osveščanje in razvoj kulture.

- Kakovostna komunikacija in konstruktivni medosebni odnosi, 16 ur

Kaj je kakovostna komunikacija? ♦ Pomen dobre komunikacije za medosebne odnose ♦ Ravni komunikacije in pogoste ovire ♦ Sporočanje, vplivanje in vrste poslušanja ♦ Značilnosti kakovostne komunikacije in urjenje v potrebnih spretnostih ♦ Metakomunikacija in obvladovanje konfliktov ♦ Ključni dejavniki konstruktivnega odnosa ♦ Ovire za konstruktivnost, neodgovornost in slepa pega ♦ Načelo srčne zaklopke in njegova uporabnost za medosebne odnose ♦ Ohranjanje pozitivnosti in naklonjenosti ♦ Ravnotežje med čustvi in razumom ♦ Iskrenost, svoboda in zaupanje.

Večdnevni programi:

- Osnove transformativne mediacije, 40 ur

Konflikt in njegov vpliv na medosebno interakcijo ♦ Transformacija konflikta ♦ Temeljna procesa transformacije: opolnomočenje in priznavanje ♦ Razlike med transformativno in facilitativno mediacijo ♦ Temeljne veščine transformativne mediacije ♦ Vaje za razvijanje veščin ♦ Igre vlog in analiza.

- Razvijanje veščin obvladovanja konfliktov, 48 ur

Razumevanje konflikta  ♦ Toleranca in občutljivost na konflikt ♦ Stili odzivanja ♦ Tehnike akcijskega obvladovanja konfliktov ♦ Vaje in igre vlog ♦ Tehnike strateškega obvladovanja konfliktov ♦ Vaje in igre vlog ♦ Obvladovanje notranjih konfliktov ♦ Predstavitev projekta in uporaba gradiva ♦ Akcijski načrt ♦ Posredovanje tretje osebe ♦ Igre vlog in urjenje.

Osnovno usposabljanje za mediatorje, 64 ur

Osnove mediacije ♦ Kaj je mediacija ♦ Načela mediacije ♦ Vloga in lastnosti mediatorja ♦ Jedrne faze mediacije ♦ Občutljivost za proces in sogovornike ♦ Začetne in zaključne faze ♦ Mediatorska etika in predpisi ♦ Vaje za razvijanje veščin ♦ Igre vlog in analiza.

- Osnovno usposabljanje za mediatorje, 140 ur

Osnove mediacije ♦ Kaj je mediacija ♦ Načela mediacije ♦ Vloga in lastnosti mediatorja ♦ Jedrne faze mediacije ♦ Občutljivost za proces in sogovornike ♦ Začetne in zaključne faze ♦ Mediatorska etika in predpisi ♦ Vaje za razvijanje veščin ♦ Igre vlog in analiza ♦ Somediacija ♦ Mediacija v mediacijskih organizacijah ♦ Supervizija ♦ Igre vlog in urejenje.

- Nadaljevalno usposabljanje za mediatorje v podjetju, 50 ur

Mediacija v podjetju ♦ Negativne posledice nerešenih konfliktov za podjejta ♦ Prednosti mediacije v podjetju ♦ Sistemska uvedba mediacije v podjetje ♦ Vloga mediatorja v podjetju ♦ Proaktivna, preventivna in kurativne mediacija ♦ Notranji in zunanji mediator ♦ Vaje in igre vlog ♦ Izdelava načrta za uvedbo mediacije v podjetje.

♦ ♦ ♦

 

Seminarje in usposabljanja vodijo trenerji Zavoda RAKMO.

Marko Iršič, mediator, trener mediatorjev, trener obvladovanja konfliktov.

Študiral je v Leuvenu (Belgija) in se v okviru študija (Master of Educational Studies) osredotočal na problematiko medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov. Napisal je vrsto poljudnih člankov ter knjigi Umetnost obvladovanja konfliktov (2004) in Mediacija (2010). Razvil je vrsto izobraževalnih programov in vodi seminarje in delavnice s področja kakovostne komunikacije, nenasilja, medosebnih odnosov, obvladovanja konfliktov in mediacije doma in v tujini ter predava na domačih in mednarodnih konferencah s področja mediacije.

Irena Borštnar, mediatorka, trenerka mediatorjev, trenerka obvladovanja konfliktov.

Aktivna mediatorka in predavateljica pri Zavodu RAKMO. Že več let izvaja program osveščanje o pomembnosti obvladovanja konfliktov. Mediacijo in spretnosti obvladovanja konfliktov uspešno uporablja pri svojem delu z mladostniki. Je ena prvih mediatork pri Zavodu RAKMO.

Izvedla je več kot 1000 ur usposabljanj za mediatorje in drugih izobraževalnih programov s področja mediacije. Objavila je več prispevkov na konferencah. Je soavtorica brošure "Šolska in vrstniška mediacija".  Je članica upravnega odbora Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - MEDIOS in članica upravnega odbora Evropskega združenja za transformativno mediacijo.

Ksenija Lorber, mediatorka, trenerka mediatorjev, trenerka obvladovanja konfliktov.

Aktivna mediatorka in predavateljica pri Zavodu RAKMO. Že več let izvaja program osveščanje o pomembnosti obvladovanja konfliktov. Mediacijo in spretnosti obvladovanja konfliktov uspešno uporablja pri svojem delu z mladostniki. Je ena prvih mediatork pri Zavodu RAKMO Izvedla je več kot 1000 ur usposabljanj za mediatorje in drugih izobraževalnih programov s področja mediacije. Objavila je več prispevkov na konferencah. Je soavtorica brošure "Šolska in vrstniška mediacija". Uredila je prevod knjige: Vrstniki razrešujejo konflikte.  Je predsednica Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - MEDIOS in članica upravnega odbora Evropskega združenja za transformativno mediacijo.

♦ ♦ ♦

Priporočeno število udeležencev posameznega seminarja je do 20. Na željo naročnika pa se lahko izvede seminar tudi za večje število udeležencev.

♦ ♦ ♦

Vse navedene seminarje se lahko organizira za podjetje oz. zaključeno skupino udeležencev.

 

Zavod RAKMO organizira tudi odprte seminarje. Če želite, se lahko na obvestila o njih naročite preko spletnih strani www.rakmo.si ali pa preko e-maila info@rakmo.si.

♦ ♦ ♦

Več o programih lahko preberete na naših spletnih straneh: www.rakmo.si.

 

 
NAPOVEDNIK


Vsa izobraževanja trenutno potekajo ONLINE!

 

Obvladovanje stresa (8 ur) - Četrtek, 25.3.2021, 15.00 - 20.3

 

Tehnike pogajanj (8 ur), Torek, 20.4.2021, 15.00 - 20.30


Obvladovanje stresa (8 ur) - Četrtek, 22.4.2021, 15.00 - 20.30


Utrditveni seminar za mediatorje (8 ur), Torek, 4.5.2021, 15.00 - 20.30


Umetnost obvladovanja konfliktov (16 ur), Ponedeljek in torek, 14. - 15.6.2021, 15.00 - 20.30

 

Mediacija - posredovanje v sporih (16 ur), Sreda in četrtek, 7. - 8.4.2021, 15.00 - 20.30

 

 OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJE  (64 ali 140 ur)
7.4.2021 - 17.6.2021. Poteka ONLINE!

 


Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 25.3.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 22.4.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Utrditveni seminar za mediatorje (8 ur), Torek, 4.5.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Mediacija: posredovanje v sporih (16 ur), Sreda in četrtek, 7. - 8.4.2021, 14.00 - 20.30, ONLINE

Več...


Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je član 

European Mediation
Network Initiative

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios
Evropskega združenja za transformativno mediacijo UIA - Word Forum of Mediation Centers(c) 2011-2021 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka