E-publikacije

KNJIGE IN KNJIŽICE


Mediacija, Marko Iršič, 2019, e-knjiga

Knjiga je v prvi vrsti namenjena mediatorjem in udeležencem usposabljanj za mediatorje kot pomoč pri bolj kakovostnem izvajanju mediacije oz. dodatno gradivo. Prav tako pa je knjiga namenjena vsem, ki jih to področje zanima in bi o mediaciji radi izvedeli več. Ugotovili boste, kaj vam mediacija ponuja oz. kakšne možnosti mediacija odpira. Če želite razreševati spore oz. konflikte na drugačen, bolj konstruktiven, sporazumen način, knjiga "Mediacija" ne sme manjkati na vaši knjižni polici.

CENA: 5,90
Komunikacijska blaginja - Novi standardi za kakovostno komunikacijo v organizacijah, Marko Iršič, 2019, e-knjiga

"To je izjemna knjiga, polna praktičnih napotkov in strategij za zmanjševanje konfliktov ter izboljšanje komunikacije na vseh področjih poslovnega življenja."

Brian Tracy – avtor knjige How the Best Leaders Leadsosedi ali naključnimi posamezniki, ki jih srečate na poti skozi dan.

Več o knjigi: Komunikacijska blaginja


CENA: 5,90
Umetnost obvladovanja konfliktov, 2018, Marko Iršič, e-knjiga

"Ena od temeljnih težav pri obvladovanju konfliktov in neusklajenosti je v tem, da se usklajenost predpostavlja, čeprav je resnici na ljubo vse prej kot samoumevna. Kadar se neusklajenost pokaže, pa se namesto k iskanju rešitev pogosto zatekamo k obtoževanju, nasilju ali prekinitvi komunikacije.Ker neupravičeno predpostavljamo usklajenost, ostanemo nepripravljeni in brez moči, kadar se neusklajenost ali konflikt pokaže. Namesto, da bi tako priložnost uporabili za rast in razvoj oziroma za izboljševanje sedanjega stanja, je ista priložnost vseprevečkrat povod za sovražnost, nasilje in prekinjanje odnosov, kar je ravno nasprotno od tega, kar bi lahko bilo."

CENA: 4,90


Conflict Competence: understanding, assessing and improving the ability to deal with conflicts, 2018, Marko Iršič, e-knjiga

Odličen vodnik za produktivno soočanje s spori. Knjiga predstavlja konceptsposobnost za konflikt kot predispozicijo za konstruktivno reševanje sporov, predstavi vprašalnik s katerim jo lahko merimo ter podaja smernice in predloge za razvoj sposobnosti za pozitivno soočanje s konflikti v življenju.


Knjiga ponuja orodja za pomoč pri razumevanju, ocenjevanju in izboljšanju sposobnosti reševanja konfliktov, ki omogoča, da konflikt postane priložnost za napredek, osebno rast in izboljšanje odnosov.

Mnenje o knjigi:
Odličen učbenik, ki podrobno razčleni dogajanja med konflikti. Zakaj večina ostane nerazrešenih in posledično razdiralno vplivajo na vse vrste odnosov med posamezniki ali skupinami. V drugem delu lahko v knjigi najdete priporočila, kako lahko vsak posameznik izboljša veščine reševanja konfliktov in posledično izboljšate odnose s svojimi bližnjimi, sodelavci, sosedi ali naključnimi posamezniki, ki jih srečate na poti skozi dan.
Barbara Kruhar-Lorger

CENA: 5,90 €
Communication Wellness (2017), Marko Iršič, e-knjiga

This book proposes a new approach to perceiving, assesing, managing and

repairing the quality of communication and offers some practical tools.


You will learn about:
 • The transformative view of conflict and communication,
 • Destructive and constructive conflict interaction,
 • Mediation,
 • Stages of conflict,
 • Conflict resiliency,
 • Why people sometimes try to avoid conflict,
 • Consequences of late conflict intervention,
 • Communication wellness,
 • Various options for intervention and criteria for their use or implementation,
 • New communication standards for organizations and society.

CENA: 9,90€Mediacija -  Pomoč pri razreševanju konfliktov (2017); Marko Iršič;  e-knjižica

Mediacija je metoda reševanja sporov, ki se bistveno razlikujejo od večine ostalih metod. Izhaja namreč iz  drugačnih predpostavk kot marsikatera, še tako uveljavljena metoda. Predpostavlja namreč, da se spore      da  reševati tako, da je rešitev dobra za obe strani; da si ljudje želijo take rešitve, ki bi upoštevala tudi  drugega; da so posamezniki sposobni prevzeti odgovornosti za reševanje in da so pripravljeni iskati rešitev.

Cena: 2,00 €

 


Družinska Mediacija (2017) Marko Iršič - e-knjižica

Družinska mediacija je namenjena družinam oziroma ožjim in širšim družinskim članom. Je učinkovito orodje za konstruktivno komunikacijo in iskanje ustreznih rešitev za vse člane družine, ki so se znašli v konfliktni situaciji.
S pomočjo mediacije se lažje rešuje spore in nesoglasja, od blagih pa do zelo hudih. Poleg lažje in hitrejše rešitve mediacija prispeva tudi k: 
 1. izboljšanju kakovosti odnosa,
 2. razvijanju komunikacijskih spretnosti ter
 3. sposobnosti reševanja problemov.


Cena: 2,00 €

V pripravi!


Smernice za srečen zakon (2017); Marko Iršič;  e-knjižica

Kakovostni partnerski odnosi prinašajo vrsto pozitivnih posledic, ne samo partnerjema, ampak tudi njuni družini in ljudem okoli njiju. Vsi si želimo kakovostnega in osrečujočega partnerskega odnosa, a le malo parov je takih, ki jim to uspe.
Pari, ki oblikujejo srečen zakon, so običajni ljudje, ki pa vede ali nevede počnejo določene stvari drugače kot pari v nesrečnih zakonih oz. slabih odnosih.  V tej knjižici opisane smernice za uspeh v zakonu, kot so: Naravnajte se na osebnostno rast v zakonu, naučite se 'biti' skupaj, vzpostavite funkcionalno gramatiko odnosa in druge.
Cena: 2,00 €
Mediacija v podjetjih; Marko Iršič - e-knjižica

Mediacija je še posebej primerna metoda za razreševanje sporov in spornih vprašanj v podjetju, ker udeleženca večinoma (razen v primerih prekinitve sodelovanja) ostajata v istem delovnem okolju. Hitra rešitev spora je tako v korist obema in podjetju kot celoti.Cena: 2,00 €


Šolska in vrstniška mediacija; Marko Iršič,  - e-knjižica

Šolska mediacija je mediacija, povezana s šolo in šolskim okoljem, in je namenjena v prvi vrsti učencem, šoli in staršem učencev, poleg tega pa tudi drugim subjektom, ki so s šolo tako ali drugače povezani. Mediacijo na šoli lahko vodi eden ali dva vrstniška mediatorja (v sporih med učenci), šolski mediator ali šolski mediator s somediatorjem (ki je lahko tudi učenec) ali pa zunanji mediator oz. zunanji mediator s somediatorjem (ki je lahko tudi šolski mediator). Vrstniška mediacija – mediacija, ki jo vodi eden ali dva vrstniška mediatorja – je torej podkategorija šolske mediacije in ima tudi zelo pomembno vlogo v šolskem okolju.Cena: 2,00 € 

V pripravi!

Uvod v razreševanje konfliktov v medosebnih odnosih; Marko Iršič,  - e-knjižica

ŠKljučno za uspešno razreševanje konfliktov je, da se njihove prisostnosti zavedamo in jih razumemo kot normalen pojav v medčloveških odnosih, saj bomo le tako lahko izbirali konsruktivne odzive nanje. 

Razrešeni konflikti prinašajo celo vrsto pozitivnih posledic, saj pripomorejo, da ozavestimo probleme in najdemo ustrezne(jše) rešitve, spodbujajo spremembe, razbijajo monotonijo in mobilizirajo energijo, omogočajo, da bolj spoznamo sebe in drugega ter poglobimo in obogatimo odnos. Poleg tega razrešeni konflikti prispevajo k širjenju znanja in poglabljanju razumevanja sveta in življenja, omogočajo bolj intenzivno sodelovanje, prinašajo višjo raven kulture v interakciji ter omogočajo večje zaupanje tako sebi kot drugemu. 

Cena: 2,00 € 

E-knjižica v angleščini: Introduction to Interpersonal Conflict Resolution; M. Iršič

This booklet has been issued within the project Raising Awareness of the Importance of Conflict Management, and in line with that its aim is to promote awareness about interpersonal conflict and importance of constructively managing it. It contains some guidelines for conflict resolution, thus representing a small contribution to the more successful and more constructive resolution of conflicts, which is crucial to the quality of interpersonal relationships. The key element of successful conflict resolution, however, is being aware of conflict and accepting it as a normal part of human relationships, and therefore being more able to find constructive ways of dealing with it.

Cena: 2,50 € 
Paket 6 e-knjižic
Uvod v razreševanje konfliktov v medosebnih odnosih; Marko Iršič
Smernice za srečen zakon; Marko Iršič
Družinska mediacija in njena uporabnost v vsakdanjem življenju; Marko Iršič
Mediacija v podjetjih; Marko Iršič
Šolska in vrstniška mediacija; Marko Iršič
Mediacija, Marko Iršič
Cena: 8,00 €
Paket 4 e-knjižic o mediaciji

Družinska mediacija in njena uporabnost v vsakdanjem življenju; Marko Iršič
Mediacija v podjetjih; Marko Iršič
Šolska in vrstniška mediacija; Marko Iršič,
Mediacija, Marko Iršič
Cena: 5,00 € 

Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 25.3.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 22.4.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Utrditveni seminar za mediatorje (8 ur), Torek, 4.5.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Mediacija: posredovanje v sporih (16 ur), Sreda in četrtek, 7. - 8.4.2021, 14.00 - 20.30, ONLINE

Več...


Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je član 

European Mediation
Network Initiative

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios
Evropskega združenja za transformativno mediacijo UIA - Word Forum of Mediation Centers(c) 2011-2021 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka