MEDIACIJA, 2., Dopolnjena izdaja, Marko Iršič, 2020
Dolgo pričakovana, 2. dopolnjena izdaja knjige MEDIACIJA, avtorja Marka Iršiča, je tu!
Knjiga napolnjuje vrzel v strokovni literaturi o mediaciji na slovenskem področju in povzema strokovne temelje in merila za izvajanje mediacije v Sloveniji, podaja širok pogled na mediacijo pri nas in po svetu in je na tem področju edinstvena literatura pri nas.

Bralcu ponuja odgovore na vprašanja kaj je mediacija, kaj mediacija ponuja oziroma kakšne možnosti odpira. Za vse, ki želijo spore oz. konflikte reševati na drugačen, bolj konstruktiven, sporazumen način, je knjiga Mediacija nepogrešljivo gradivo.


Mediacija je metoda reševanja sporov, ki spodbuja sodelovanje pri iskanju rešitve, opušča nasprotniško naravnanost vpletenih v konflikt in vzpodbuja sodelovalno drži. Bistvo mediacije je, da ni vezana na vsebino, ampak skrbi za proces reševanja problemov.
(Iz knjige Mediacija).

CENA:

39,90 € + poštnina (3,05 €)Avtor je s knjigo predstavil metodo mediacije, ki je še posebej uporabna za mediacijo, ki poteka v samostojnih organizacijah ali pri samostojnih mediatorjih in v primerih, ko dva ali več posameznikov želita pomoč pri sporazumnem razreševanju določene problematike in želita imeti dovolj svobode za komunikacijo o spornem področju drug z drugim. Osredotoča se na opis metod in tehnik transformativne mediacije in je odličen priročnik za vse, ki se želijo spoznati z mediacijo, poglobiti razumevanje konfliktov in se naučiti mediacijskih tehnik za uspešno reševanje konfliktov.


Knjiga je tako v prvi vrsti namenjena mediatorjem in udeležencem usposabljanj za mediatorje kot pomoč pri bolj kakovostnem izvajanju mediacije oz. dodatno gradivo. Prav tako pa je namenjena tudi vsem, ki jih to področje zanima in bi o mediaciji radi izvedeli več.


Knjiga bralcu ponuja odgovore na vprašanja: kaj je mediacija, kaj mediacija ponuja oz. kakšne možnosti odpira.

Opisuje povezave med mediacijo in konfliktom ter učinkom oziroma vplivom mediacije na konfliktne interakcije, njeno učinkovitost pri obvladovanju konfliktov in izboljšanju odnosov.

Za vse, ki želijo spore oz. konflikte reševati na drugačen, bolj konstruktiven, sporazumen način, je knjiga Mediacija nepogrešljivo gradivo, saj vas bo opremila s konkretnimi mediacijskimi tehnikami, ki jih lahko uporabljate v vsakdanjem življenju in prispevate k konstruktivnemu reševanju sporov, vzgoji za mirno reševanje sporov in k izboljšanju odnosov s svojim partnerjem, otroki, širšo družino, prijatelji, sodelavci, ...Vsebina:


- Zgodovina mediacije

- Konflikt in njegovo ozadje

- Prednosti in načela mediacije

- Vrste mediacije

- Vloga mediatorja in faze mediacije

- Obvladovanje procesa

- Pravni in formalni vidiki mediacije

- Mediacija in druge oblike reševanja sporov

- Usposabljanje za mediatorje
Odlomek iz knjige Mediacija:
Prednosti konfliktov

Konflikti nam prinašajo velike prednosti. Če jih znamo reševati in se iz njih učiti lahko postanejo odlično orodje za osebno rast. Poglejmo si nekaj prednosti in pozitivnih lastnosti, ki nam jih lahko dajo konflikti:

Konflikti pripomorejo, da ozavestimo probleme v odnosu, ki jih je potrebno rešiti.
Pod vsakim konfliktom leži problem, ki se ga pogosto niti ne zavedamo. Ko pride do konflikta, se lahko vprašamo, kakšen problem ali kakšna neusklajenost je pripeljala do njega. Če si uspešno odgovorimo na to vprašanje, se lahko skupaj lotimo reševanja problema, ki ga sicer ne bi odkrili.


Konflikti mobilizirajo energijo in povečujejo motivacijo za soočenje s problemi.
Konflikt, še posebej, če je povezan z napetostjo in jezo, predstavlja vir energije, ki pa se na žalost vse prepogosto uporabi destruktivno, to je za nasilje do drugih, do sebe ali za prekinitev odnosa. Ravno tako, kot za destruktivno delovanje, bi lahko energijo napetosti oz. jezo uporabili za konstruktivno delovanje.

Konflikti spodbujajo spremembe.
Pri vsakem odnosu in skupini pride čas, ko je potrebno določene stvari spremeniti...

Preberite celoten odlomek TUKAJ.
O AVTORJU

Marko Iršič je eden vodilnih slovenskih strokovnjakov na področju komunikacije in obvladovanja konfliktov, predavatelj, mediator in trener mediatorjev. V Leuvenu v Belgiji je končal študij iz pedagoških znanosti (Master of Educational Studies), v okviru katerega se je osredotočal na problematiko medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov. Napisal je vrsto poljudnih člankov ter knjige Umetnost obvladovanja konfliktov (2004), Mediacija (2010), Communication Wellness (2017), Conflict Competence (2017), Komunikacijska blaginja (2019) in obvladovanje jeze (2020).

Leta 2003 je ustanovil Zavod Rakmo, v okviru katerega vodi seminarje in delavnice s področja medosebnih odnosov, komunikacije, mediacije, obvladovanja konfliktov, obvladovanja težavnih strank in obvladovanja stresa doma in v tujini.

>> Več o avtorju

 

Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 25.3.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 22.4.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Utrditveni seminar za mediatorje (8 ur), Torek, 4.5.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Mediacija: posredovanje v sporih (16 ur), Sreda in četrtek, 7. - 8.4.2021, 14.00 - 20.30, ONLINE

Več...


Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je član 

European Mediation
Network Initiative

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios
Evropskega združenja za transformativno mediacijo UIA - Word Forum of Mediation Centers(c) 2011-2021 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka