5 vrst odzivov na konflikt

Izglajevanje (medvedek)

Kadar osebni interesi niso pomembni, ali se jim posameznik z lahkoto odpove, dobri odnosi pa so zelo pomembni za zadevnega posameznika, le-ta poskuša pomiriti vzdušje in izgladiti konflikt, da bi se ohranili dobri odnosi oz. dobro vzdušje. V takem primeru lastni interesi posamezniku niso dovolj pomembni, da bi tvegal dobre odnose. Včasih se konflikti poskušajo tudi potlačiti, da bi ohranili dobre odnose. Prednost izglajevalca je v tem, da zna poskrbeti za dobro vzdušje, da se ljudje počutijo varne in sprejete. Ob prisotnosti konflikta oz. v napetem ozračju kljub njegovemu prizadevanju pa se izglajevalec počuti nemočnega in v stiski. Lahko tudi obupuje. Izgine namreč tisto, kar mu je najpomembnejše: dobro vzdušje, varno okolje in dobri odnosi. Če napetosti niso prehude, jih poskuša zgladiti s šalo ali prijaznostjo. Medvedek najbolje dela v skupini, kjer vlada dobro vzdušje in dobri medsebojni odnosi.

Umik (želva)

Če niti osebni interes oz. neka problematika niti odnos, ki je vpleten, nimata visoke vrednosti za posameznika, se bo le-ta ob napetosti hitro umaknil. Umik je lahko fizičen ali psihološki, pri čemer se posameznik lahko umakne iz odnosa oz. interakcije z vpleteno osebo ali pa le iz področja zadevne problematike. Ni nujno, da fizično zapusti kraj dogajanja. Lahko tudi samo umolkne in z mislimi zapusti dogajanje. Tak človek najbolje dela, kadar je sam, saj se s tem izogne potencialnim napetostim, uveljavlja pa se na področjih, kjer nima konkurence.

Prevlada (morski pes)

Ko so osebni interesi zelo pomembni, odnos oziroma interesi drugega pa ne, bo posameznik verjetno izbral prevlado. Kadar se posameznik odziva s prevlado, poskuša uveljaviti svoje mnenje, svojo rešitev ali svoj način, pogosto ne želi izgubljati časa z iskanjem alternativ, ali pa se mu ne zdi, da bi drugi lahko kaj prispevali k razrešitvi problema. Prednost takega posameznika je, da zna uveljavljati lastne interese in poglede. Tudi kadar pride do konflikta, je to njegova glavna strategija. Lahko jih uveljavlja odkrito ali pa prikrito. Po drugi strani pa mu pogosto manjka občutek za človeka in je lahko, kljub siceršnji veliki uspešnosti, neuspešen v osebnih odnosih.

Kompromis (lisica)

Kadar so tako osebni interesi kot tudi odnosi pomembni do določene mere, posameznik v primeru konflikta poskuša doseči kompromis. Ponavadi posameznik ni pripravljen vložiti veliko časa v iskanje rešitve, ali pa ne verjame, da bi bila možna boljša rešitev kot kompromis, želi pa priti do rešitve, ki bi bila bolj ali manj sprejemljiva za vse. Zaveda se pomembnosti medosebnih odnosov, zato je pripravljen v svojih zahtevah tudi popustiti, kljub temu pa preko pogajanja in iskanja kompromisa zase iztrži kar največ. Popusti toliko, kolikor je potrebno, da se najde skupno rešitev, vendar običajno ne več kot za polovico. Prednost lisice je v tem, da se zna pogajati, in da zna iskati hitre rešitve, četudi mora v svojih zahtevah popustiti.

Razreševanje (sova)

Kadar so tako lastni interesi kot tudi interesi drugega oziroma odnos z drugim posamezniku zelo pomembni, si prizadeva poiskati optimalno rešitev. Nagnjen je k iskanju rešitev, pri katerih uveljavi lastne interese ali poglede in hkrati obdrži dobre odnose. V proces iskanja take rešitve je pripravljen vložiti toliko časa in energije, kolikor je potrebno. Ne pristaja na navidezne omejitve in zelo ustvarjalno pristopa k reševanju problemov.


Seveda so pri vsakem posamezniku bolj ali manj prisotne vse komponente v različnih razmerjih, ki pa se tudi spreminjajo glede na notranje in zunanje dejavnike. Kljub temu ima posameznik določeno splošno tendenco odzivanja na konflikte, ki je prevladujoča v splošnem in v skrajnih razmerah.

Iz knjige Umetnost obvladovanja konfliktov, M. Iršič (2004, str. 133-135) 


(c) 2011-2021 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka