DELAVNICE
Folgerjevo uvodno predavanje
petek, 9:30 - 12:30

Transformativna intervencija: Ohranjanje namena naše prakse
Povzetek: Transformativna mediacija zahteva jasen namen. Kaj pravzaprav želimo storiti, ko poskušamo preoblikovati konflikt? Kaj za nas sploh pomeni uspeh? Kaj mislimo s tem, ko rečemo, da je naše posredovanje povzročilo, da je konflikt postal bolj produktiven? Transformativna praksa sloni na mediatorjevem videnju človeških zmožnosti in je tesno povezana s tem, ali se mediator v interakciji s konfliktom počuti udobno. To so torej temeljne razsežnosti transformativnega namena, o katerih se razglablja v smislu njihovih posledic za transformativno prakso, usposabljanje in rezultate.

Joseph P. Folger je profesor zrelostnega in organizacijskega razvoja na Univerzi Temple, v Filadelfiji, Pensilvaniji. Je soustanovitelj in član Inštituta za preučevanje transformacije konflikta. Njegovo delo na Inštitutu je vključevalo pomoč pri oblikovanju in izvedbi poštnih storitev REDRESS mediacijskega programa Združenih držav Amerike kot tudi ocenjevanje in »benchmarking research« številnih organizacij in mediacijskih služb. V veliki meri je deloval kot tretja stranka, posrednik, v organizacijskih sporih, sporih v skupnosti, na sodišču in v manjših skupinah. Prav tako je soustanovitelj Skupine za poučevanje virov konflikta Univerze Temple – program vrstniške mediacije za študente Univerze Temple. Folger je bil svetovalec članov odbora Državne konference o vzpostavljanju miru in razreševanju konfliktov in tudi predsedoval konferenci v letu 1993. Na konferencah, ki so jih organizirali Akademija družinskih mediatorjev, Mediacija Velika Britanija, Inštitut mediatorjev Irske, Državna konferenca o mediaciji Avstralije, Splošni forum kultur (Barcelona, Španija), Svetovni kongres Mediacije (Mehika in Santiago Čile) in Mednarodni kongres o mediaciji (Sevilla, Španija). Je tudi prejemnik nagrade Gradnik miru leta, ki mu jo je podelilo Združenje za razreševanje konfliktov države New York leta 2006. Profesor Folger je izdal širok opus publikacij na področjih komunikacije in konflikta, mediacije in na področju postopkov, kjer posreduje tretja oseba. Njegove nagrajene knjige so med drugim Obravnavanje konflikta: Strategije za odnose, skupine in organizacije - Working Through Conflict: Strategies for Relationships, Groups and Organizations (6. izdaja, z M.S. Poole in R.K. Stutman), Obljuba mediacije - The Promise of Mediation (z R.B. Bush, 1. in 2. izdaja). Obljuba mediacije je bila prevedena v šest različnih jezikov. V sodelovanju z R. A. Bushem je izdal knjigo Oblikovanje mediacije: Pristopi k usposabljanju in praksi znotraj transformativnega okvirja - Designing Mediation: Approaches to Training and Practice within the Transformative Framework (z R.B. Bush), nedavno pa je v sodelovanju izdal tudi knjigo Transformativna mediacija: Glavni naslov - Sredstva za izvajalce posredovanj v konfliktu in programi - Transformative Mediation: Sourcebook -- Resources for Conflict Intervention Practitioners and Programs.

Delavnice - sklop 1
petek, 14:00 - 15:30

Zaščita otrokovih pravic pri družinski mediacijiBranka Sladović Franz (Hrvaška)

Povzetek: Glavne teme delavnice so vloga, odgovornost ter meje družinskega mediatorja, odgovornost staršev, prav tako pa tudi odgovornost otrok. Razprava bo tekla o pomembnih vprašanjih, kot so kdo naj ščiti pravice otrok v procesu mediacije ter na kakšen način. Na kratko bodo predstavljeni tudi rezultati raziskave o perspektivi stroke. Skupina se bo razdelila na tri manjše, v katerih bodo udeleženci oblikovali smernice za mediatorje, starše in otroke, ob koncu pa bodo svoje ideje še predstavili.

Dr. Branka Sladović Franz, je izredna profesorica na katedri za teorijo in metodologijo socialnega dela na Pravni fakulteti Univerze v Zagrebu. Je članica Croatian Association of Social Workers (Hrvaškega združenja socialnih delavcev), Society for Psychological Assistance (Društva za psihološko pomoč), in članica uredniškega odbora “Social Work Yearly”. Je tudi član v “Council for Children” (Svet za otroke), ki je hrvaški vladni svetovalni odbor. Branka je dobro znana avtorica na svojem delovnem področju, izdala je dve knjigi in več člankov ter znanstvenih publikaciji. V letu 2010 je Branka ustvarila dvoletno podiplomsko študijo iz družinske mediacije na Oddelku za socialno delo.

Transformativni mediator: socialni možgani, neurobiologija, konflikti in kreativnostLouise Phipps Senft (Maryland, ZDA) in Nan Waller Burnett (Colorado, ZDA)

Povzetek: S pomočjo interaktivnega raziskovanja medosebne nevrobiologije, socialnih možganov ter delovanja možganov v konfliktih, bomo na seminarju skušali razložiti koncept emocinalne in socialne inteligence, saj oba pojma močno vplivata na samozavedanje.

Louise Phipps Senft, Esq., je ustanoviteljica in vodilna trenerka pri podjetju Baltimore Mediation. Je ena izmed najpomembnejših 100 žensk v zvezni državi Maryland (The Daily Record) in tudi najboljša mediatorka v Baltimoru (Baltimore Magazine). Louise ima več kot 20 let izkušenj v praksi. Je ena od ustanovitnih članic Mediators Beyond Borders in dobro znana avtorica na svojem področju.

Nan Waller Burnett, MA, je transformativna mediatorka, z več kot 1900 primeri prakse. Je ustanovitvena partnerica pri Dispute Resolution Professionals, Inc. v Denverju in članica upravnega odbora pri Mediators Beyond Borders. Je avtorica Calm in the Face of the Storm: Spiritual Daily Practice for the Peacemaker in dobitnica zlate medalje za Spirituality/Inspiration (Poduhovljenost/Navdihovanje).

Graditev stika prek uglašenega poslušanja (mediacijske veščine - napredna delavnica glede veščin poslušanja)Julie Mc Auliffe (Irska)

Povzetek: Cilj delavnice je nasloviti ključnih konceptov in veščin v praksi mediacije in se ukvarja z udeleženci, da bi jih ti integrirali v prakso. Udeleženci se seznanijo kako pomembno je za mediatorja, da integrira načelo nepristranskosti/več-stranskosti v proces, skozi sposobnost uporabe večplastnega poslušanja in sposobnost empatičnega in natančnega odzivanja. S tem mediatorji podpirajo posameznike, da se premaknejo iz tipično obrambne reakcije izogibanja v konfliktu k bolj sodelujočemu oz. dostopnejšemu stanju zavesti. Če dobro poslušamo stranke jih to zasidra v proces in k mediatorju, zato se lahko počutijo zmožne (opolnomočene) govoriti o tem kaj je pomembno za njih samih in poslušati ter spoznavati to, kar je pomembno za drugo osebo.

Julie Mc Auliffe je od leta 1999 akreditiran praktik mediator v Mediators Institute of Ireland (Irski inštitut mediatorjev) in se vse od takrat v celoti posveča delu na tem področju. Leta 2005 je prodobila magisterij v Mediaciji in Reševanju konfliktov s strani UCD. Julie je predavala o mediaciji na University College Dublin in na National University of Ireland Maynooth, na Institute of Public Administration (Inštitut za javno upravo) in na irskih sodiščih vse od leta 2000. Juile je delala v izvršilnem odboru in kot registratorka na Mediator’s Institute of Ireland (Irski inštitut mediatorjev).

Čustva v gibanju pri mediaciji - dvoje možganov iz oči v očiAleksandra Weber (Nemčija)

Povzetek: Življenje pomeni spreminjanje in življenje je neprekinjen transformativni proces v vseh svojih vidikih. Mislimo, čutimo, se zanašamo na intuicijo, ljubimo - zato smo. Vsi ti vidiki naše osebnosti so integrirani in skupaj igrajo pomembno vlogo. Dvoje naših možganov je vključenih in delujejo z roko v roki - mali in veliki možgani. Potrebno je razumeti kako naši možgani sprejemajo odločitve z vrha navzdol in od spodaj do vrhnjega nivoja in zakaj se moramo zanašati na našo inuicijo (gut feeling), da bi se lahko počutili dobro in da se lahko spoprijemamo s stvarmi na vzdržen način.

Aleksandra Weber je zdravnica, sprecializirana za kardiologijo. Izkušena je v mednarodnem poslovanju kot menedžerka (SANOFI), je svetovalka (Brain & Co.) ter finančni analitik (Allianz Asset Management), strokovnjakinja za stike z javnostmi (de facto communications) in podjetnica, ki je pokrivala celotno verigo sektorja zdravstvenega varstva. Je tudi poslovna mediatorka in članica upravnega odbora EUCON Institute - European Institute for Conflict Management and Business Mediation, kjer je odgovorna za ADR- alternativno reševanje sporov, mediacijo in skupino pogajalcev na področju zdravstva v Munchnu v Nemčiji.

Delavnice - sklop 2
petek, 16:00 - 17:30

Rezultati prilagoditev transformativnega modela mediacije: Transformativni model na sodiščih v Izraelu - 10 let izkušenjMichael Lichtenstein (Grčija)

Povzetek: Izraelski mediatorji se usposabljajo v skladu z dvema različnima modeloma usposabljanja, ki temeljita na domnevno različnem modelu mediacije. Ta delavnica bo predstavila in opisala te modele in Mahut pilotski projekt. Z analizo skupnih učinkov izobraževanj in Mahut modela bomo poskušali razložiti razlike v pristojnostih, ki so bile ugotovljene. Postavljena bo trditev, da preveč poudarka na preokvirjanju lahko povzroča nepotrebno kognitivno in čustveno breme, kar lahko ustvarja napačne predstave in motnje in da v spremenjenem transformativnem modelu lahko primanjkuje ustreznih veščin in tehnik, kar je neločljivo povezano z zmotami z negativnimi posledicami. Pokazali bomo tudi, kako so lahko temeljne napake popravljene s spremljanjem.

Michael Lichtenstein je mediator, klinični neuropsiholog in vodja skupine. Specializiral se je v naprednem usposabljanju za medaitorje in superviziji. Od leta 1988 se je intenzivno usposabljal na mnogih področjih mediacije in je bil mediator v stotinah sporov, tako v tistih, ki so bili napoteni s sodišča, kot tudi v zasebnih. Od leta 2002 je Michael vodja Oddelka za usposabljanja in poklicni razvoj pri National Center of ADR- veja izraelskega Ministrstva za pravosodje. Bil je strokovni direktor projekta »mediation practicum«- to je skupni projekt Ministrstva za pravosodje, izraelskega sodnega sistema ter vodilnih instituciji za usposabljanja za mediatorje. Trenutno živi na otoku Paros v Grčiji, kjer je ustanovil Tao's mediacijski program v Tao's centru - pribežališče in center za mediacijo.

Šolska mediacija in njena uporaba pri ustrahovanju / nasilju v šoliKsenja Lorber (Slovenija)

Povzetek: V šoli smo pogosto priče različnih oblik in vrst nasilja. Vrstniško nasilje in ustrahovanje postavita tako zaposlene kot starše pred zahtevno nalogo. Ali imamo problem z nasiljem? Kako ravnati? Kdo je »kriv, bolj ali manj kriv«? Koga vključiti v reševanje? To je le nekaj vprašanj, ki zahtevajo hitre in pravilne odgovor. Šolska mediacija je eno od orodij, ki nam lahko pomaga reševati probleme vrstniškega nasilja. Kdaj in kako jo uporabiti je tema pričujoče delavnice.

Ksenja Lorber je mediatorka in trener mediatorjev na Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO. Ksenija uporablja mediacijo in veščine obvladovanja konfliktov pri svojem delu z mladoletniki. Poleg tega je tudi trenerka v programu 'Dvigovanje zavedanja o pomembnosti obvladovanja konfliktov', ki ga je razvil Zavod RAKMO in je uveden v več šol po Sloveniji.

Stik in povezava: graditev odnosa v mediacijiDelma Sweeney (Irska)

Povzetek: Gestalt teorija ima potencial povečanja baze znanja o mediaciji in osveščanja prakse. Ta delavnica, ki obsega predstavitev, film in eksperimentalno učenje je ponujena v prepričanju, da bodo mediatorji videli Gestaltove celostne koncepte kot razsvetljenje, posebno tistega o ‘energetskem stiku’. Udeleženci bodo imeli priložnost poskusiti nekaj veščin uporabljenih v mediaciji, ki izhajajo iz te teorije.

Delma Sweeney, M. Soc. Sci., DASS, CQSW, MIAHIP, MICP, MII, mediatorka, je direkotrica Mediation and Conflict Intervention na na Irski Narodni Univerzi v Maynoothu. Je tudi direkotrica CRMC - Conflict Resolution & Mediation Consultants, svetovalnica za usposabljanja in prakso. Je ustanovna članica Irish Family Mediation Service v letu 1986 in od takrat dela kot družinska mediatorka, mediatorka v podjetjih ter svetovalka v konfliktih: srečala se je že z več tišoč primeri. Je tudi ustanovna članica Mediacijskega inštituta in ustanovna članica Svetovnega Foruma za Mediacijo in Iniciatve za Evropsko Mediacijsko Mrežo. Trenutno raziskuje mediatorjevo uporabo intucijije v praksi v okviru svoje doktorske dizertacije.

Skušnjava ali priložnost: Pastoralno delo in mediacija med parip. Jernej Kurinčič (Slovenija)

Povzetek: Tradicionalno se je Cerkev kot organizacija distancirala od konfliktov, ali pa je v konfliktnih situacijah igrala vlogo razsodnika. Zelo podobno je veljalo za njene uslužbence, predvsem duhovnike. Danes je drugače: zavedamo se konstruktivnega vidika navzočnosti tretje osebe v konfliktu, se pravi mediacije. Kaj torej nove razmere terjajo od duhovnika? Se bo znal odpovedati svoji tradicionalno razsodniški vlogi? Pa vendar - duhovnik ni poklicni mediator.

Jernej Kurinčič se je rodil leta 1978 v Ljubljani. Po maturi je vstopil k frančiškanom, študij teologije na Ljubljanski Teološki fakulteti pa je zaključil z diplomo "Spor kot ustvarjalna sila svete zgodovine". V okviru frančiškanskega odbora za mir, pravičnost in ohranjevanje stvarstva obišče več seminarjev v Frankfurtu in Rimu, kjer je vprašanje spora pomembno zastopano. Na temo spora in mediacije objavi več poljudnih člankov.

Delavnice - sklop 3sobota, 9:00 - 10:30

Transformativna mediacija in ideologija ter praksa na Bližnjem vzhodu: Študija primera palestinskih mediatorjevErin Dyer (Irska)

Povzetek: Kakšno pomembnost ima transformativna mediacija v regijah Bližnjega vzhoda? To vprašanje je bilo predmet prvotne raziskave, ki je raziskovala primernost transformativne mediacije v ne-zahodnem kontekstu, ki uporablja domači model. Na tej delavnici se bo razpravljalo o obstoječi teoriji in praksi mediatorjev v Palestini. Razmišljali bomo o tem, kako sta kultura in ideologija ključ pri določanju kako se razvijajo prakse reševanja konfliktov.

Dr. Erin Dyer je diplomirala na Trinity College v Dublinu. Raziskovala je pomembnost transforamtivne mediacije na v zahodnem delu Palestine. Delovala je kot članica Lucius Battle Peace pri Middle East Fellowship in usklajevala program usposabljanj pri Holy Land Trust v Betlehemu v Palestini.

Pomembnost prvega vtisaSaša Einsiedler (Slovenija)

Povzetek: Ko človeka srečamo prvič, je potrebnih le nekaj minut, da ga ocenimo. V tem kratkem času oblikujemo mnenje na podlagi videza, govorice telesa, obnašanja, celo oblačil. Prvega vtisa se ne da spremeniti; je izjemno pomemben, saj postavi iztočnico nadaljnemu odnosu. Narediti dober prvi vtis pomeni, da se oseba ob nas počuti dobro, to pa je tudi eden izmed ciljev mediacije. Kot je povedal Paul Ekman: "Po nasmehu vemo, da smo sprejeti in težko bi ga ne bilo vrniti."

Saša Einsiedler je pričela z delom radijske napovedovalke že leta 1985, poznamo pa jo predvsem kot voditeljico različnih oddaj na slovenski nacinalni televiziji kot tudi na komercialnih televizijah. Z mediacijo, seminarji in svetovanji pa poskuša pomagati vsakomur, ki se zaveda pomembnosti nastopa in si želi izboljšati medosebne odnose v službi in doma. Sama mediira praktično vsak dan - Saša je namreč mati petih otrok.

Nasveti za zmanjšanje osebne reaktivnosti transformativnega mediatorja: Enneagram kot katalizatorLouise Phipps Senft (Maryland, ZDA) in Nan Waller Burnett (Colorado, ZDA)

Povzetek: Na delavnici se bomo poslužili starodavnega orodja osebnostne analize - Enneagrama in na ta način poudarili vpliv samozavedanja in osebne reakcije posameznika na process mediacije, raziskali bomo vzorce vedenja in emocionalne odzive glede na tip osebnosti.

Louise Phipps Senft, Esq., je ustanoviteljica in vodilna trenerka pri podjetju Baltimore Mediation. Je ena izmed najpomembnejših 100 žensk v zvezni državi Maryland (The Daily Record) in tudi najboljša mediatorka v Baltimoru (Baltimore Magazine). Louise ima več kot 20 let izkušenj v praksi. Je ena od ustanovitnih članic Mediators Beyond Borders in dobro znana avtorica na svojem področju.

Nan Waller Burnett, MA, je transformativna mediatorka, z več kot 1900 primeri prakse. Je ustanovitvena partnerica pri Dispute Resolution Professionals, Inc. v Denverju in članica upravnega odbora pri Mediators Beyond Borders. Je avtorica Calm in the Face of the Storm: Spiritual Daily Practice for the Peacemaker in dobitnica zlate medalje za Spirituality/Inspiration (Poduhovljenost/Navdihovanje).

Zaposlitvena mediacija: Uporaba transformativne mediacije pri razrešitvi sporov na delovnem mestuMartin Risak (Avstrija)

Povzetek: Uporaba transformativne mediacije kot sredstva za razrešitev sporov na delovnem mestu, posebno s strani Poštne Službe ZDA, je privedla do obnovitve zanimanja za ta pristop na zaposlitvenem področju. Kljub temu pa se ne uporablja pogosto v praksi, posebno ne v sodnih mediacijah. Na primerih dveh zelo različnih držav, Avstrije in Nove Zelandije, bomo na delavnici izpostavili ovire, ki preprečijejo širšo uporabo transformativne mediacije pri delovnopravnih sporih. Za premagovanje teh ovir bi morale biti razvite možne strategije, da bi se mediacijski pristopi, ki se trenutno izvajajo v praksi, spremenili.

Izred. prof. dr. Martin Risak, štipendist Marie Curie, se ukvarja z dvoletno raziskavo o mediaciji v sporih glede zaposlitvenih pravic, ki je financirana s strani EU. Na to temo je na Novi Zelandiji vodil tudi pravno-sociološko raziskavo ter se nato ustalil na Dunajski Univerzi v Avstriji.

Delavnice - sklop 4
sobota, 11:00 - 12:30

Spodbude strankam za uporabo mediacije namesto pravdeElsa Dalambria (Grčija)

Povzetek: Na tržišču kakršno je Grško, kjer je mediacijsko pravo novost (šele 2 meseca), je kako prepričati ljudi, naj se namesto pravde poslužijo mediacije, eno izmed pomembnejših vprašanj. Najprej moramo pravniki in mediatorji sami poiskati razloge ter jih šele nato predstaviti bodočim strankam. V moji predstavitvi želim natančno razložiti različne vrste motivov: finančne razloge, družbene razloge in varčevanje s časom. Poleg tega bi rada predstavila pot, ki jo je Grčija, prehodila po implementaciji zakona o mediaciji.

Elsa Dalambira je diplomirala je na Pravni fakulteti v Thessalonikih (Greek Open University) na temo evropske civilizacije in magistrirala iz mednarodnih odnosov (Aristoteles University of Thessaloniki) ter iz ekonomske analize prava (Universitaet Hamburg). Je tudi pooblaščena mediatorka CEDR.

Proaktivna zakonska in partnerska mediacija - Pomoč parom pri reševanju konfliktov z uporabo transformativne mediacijeIrena Borštnar (Slovenija)

Povzetek: Možnosti uporabe družinske mediacije presegajo njeno trenutno uporabo. Mediacija, kot metoda za reševanje konfliktov, posebno transformativna mediacija ima velik potencial pomoči parom pri reševanju konfliktov, ne glede na sporno vprašanje, ki predstavlja trenuten problem in je uporabna na vseh stopnjah konflikta. Uporaba zakonske mediacije v zgodnjih fazah konflikta (proaktivna zakonska mediacija) lahko prepreči resnejše konflikte ter prispeva k razvoju boljših odnosov med zakonci in k višjemu zadovoljstvu v zakonu. Posledično lahko predstavlja veliko pomoč za družine.

Irena Borštnar je mediatorka in trenerka mediatorjev pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO. Irena uporablja mediacijo in veščine obvladovanja konfliktov pri svojem delu z mladoletniki. Poleg tega je tudi trenerka v programu Dvigovanje zavedanja o pomembnosti obvladovanja konfliktov, ki ga je razvil Zavod RAKMO in je uveden v več šol po Sloveniji.

Mediacija v šolah – Vrstniška mediacija – Graditev socialnih veščin v šolah na FinskemJens Gellin (Finska) in Maija Gellin (Finska)

Povzetek: Na delavnici se predstavijo rezultati zadnje raziskave o mediaciji v šolah na Finskem. Obnavljalni postopki dajejo mladim orodja za obvladovanje konfliktov, kot tudi socialne veščine, sposobnosti razumevanja vplivov njihovega ravnanja in možnosti za prevzemanje odgovornosti. Skupinsko delo, poslušanje, reševanje problemov skupaj z vrstniki jim omogoča postati aktivni državljani.

Jens Gellin je svetovalec na delovnem mestu in dela kot višji trener pri Projektu šolske medijacije na Finskem. Že 10 let je eden od razvijalcev metode in načrtovalec usposabljanj. Kot mediator prostovoljec dela pri mediaciji med žrtvijo in storilcem (Victim Offender Mediation), kot profesionalni mediator pa na področju sosedskih in delovnih sporov. Je vodja društva za obnovitveno prakso (Society of Restorative Practices) na Finskem. Trenutno zaključuje svoj študij psihoterapije na Short Therapy Institute of Helsinki.

Maija Gellin je direktorica pri Projektu šolske medijacije na Finskem. 10 let je bila glavna razvijalka metode in načrtovalka usposabljanj. Njena zadnja raziskava (magistersko delo na univerzi v Lapland) je bila nedavno objavljena in se bo nadaljevala v doktorsko dizertacijo. Dela tudi kot prostovoljna mediatorka pri mediaciji med žrtvijo in storilcem (Victim Offender Mediation) v mestu Espoo. Maija Gellin je članica upravnega odbora finskega Foruma za mediacijo (Finnish Forum for Mediation) in aktivno prispeva k mednarodnemu sodelovanju na področju šolske mediacije.

Proaktivna mediacija na delovnem mestu - Kaj lahko podjetja pridobijo z uporabo mediacije v zgodnjih fazah konfliktaMarko Iršič (Slovenija)

Povzetek: Mediacija je večinoma uporabljena kot metoda reševanja kofliktov, ko se konflikt stopnjuje do točke prekinitve komunikacije ali celo do točke odpovedi zaposlitve. Na drugi strani se proaktivna mediacija uporablja ko so odnosi še zadovoljujoči, da se rešijo nekateri nesporazumi ali da se optimizira medsebojno delovanje in izboljša komunikacija. Proaktivna mediacija na delovnem mestu ima lahko veliko pozitivnih učinkov v podjetju: boljše delovno vzdušje, večja motivacija in učinkovitost, boljše opravljanje dela in povečanje zadovoljstva - če naštejemo le nekaj primerov.

Marko Iršič je mediator, trener mediatorjev in ustanovitelj Centra za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO v Ljubljani. Je avtor knjig Umetnost obvladovanja konfliktov (2004, Slovenija) ter Mediacija (2010, Slovenija). Je magister pedagoških znanosti in trenutno dela kot trener na področju komunikacije, obvladovanja konfliktov in mediacije.

Delavnice - sklop 5
sobota, 14:00 - 15:30

Nova italjanska pravila o mediaciji (domnevno implementiranje ec direktive 52/08) in možnosti uporabe transformativne mediacijeCarlo Mosca (Italija)

Povzetek: Marca 2010 je italijanska vlada sprejela nove predpise o civilni in trgovinski mediaciji. S tem je Italija svojo zakonodajo uskladila z ustreznimi evropskimi standardi. Te standarde je Italija uporabila ne zgolj za čezmejne procese, kot to zahteva direktiva, pač pa tudi za domače.

Carlo Mosca je italjanski odvetnik, arbiter, trgovinski mediator in ADR trener. Njegovo glavno področje dela so mednarodne pogodbe in investicije ter na to nanašajoči se spori. Leta 1983 se je kvalificiral kot ‘avvocato’ (nižji odvetnik) in leta 1985 odprl svojo mednarodno pisarno. Od leta 1994 dela na ADR projetkih in promovira mediacijo v Italiji. Njegov pristop k mediaciji je v osnovi facilitativen, s stalnim ciljem omogočiti strankam v sporu varno okolje v pogajanjih in jim nuditi uporabna orodja za dosego smiselene finančne spremembe njihovih interesov in potreb ter jim dati priložnost za opolnomočenje in priznavanje.

Transformativna mediacija za poročene pareLouise Phipps Senft (Maryland, ZDA) in Nan Waller Burnett (Colorado, ZDA)

Povzetek: Namen te delavnice je razložiti, kako transformativna mediacija deluje, kadar se je poslužijo pari, ki se ločujejo. Govorili bomo o vlogi čustev, neravnotežju moči, psihološkem vplivu in pomembnosti ohranitve odnosa.

Louise Phipps Senft, Esq., je ustanoviteljica in vodilna trenerka pri podjetju Baltimore Mediation. Je ena izmed najpomembnejših 100 žensk v zvezni državi Maryland (The Daily Record) in tudi najboljša mediatorka v Baltimoru (Baltimore Magazine). Louise ima več kot 20 let izkušenj v praksi. Je ena od ustanovitnih članic Mediators Beyond Borders in dobro znana avtorica na svojem področju.

Nan Waller Burnett, MA, je transformativna mediatorka, z več kot 1900 primeri prakse. Je ustanovitvena partnerica pri Dispute Resolution Professionals, Inc. v Denverju in članica upravnega odbora pri Mediators Beyond Borders. Je avtorica Calm in the Face of the Storm: Spiritual Daily Practice for the Peacemaker in dobitnica zlate medalje za Spirituality/Inspiration (Poduhovljenost/Navdihovanje).

Mediacija in psihoterapija - z roko v rokiAleksandra Pušnik (Slovenija) in Mišo Pušnik (Slovenija)

Povzetek: Kdaj nastopi trenutek, ko se v terapiji odpro vrata za vstop mediacije in v mediaciji pokaže potreba po terapiji? Kdaj lahko ta na videz tako različna pristopa, združena, pomagata klientu in terapevtu ali mediantu in mediatorju, k želenemu izidu? Kaj razlikuje terapevta od mediatorja in kaj se zgodi, ko terapevt postane mediator? Kaj je transformativna mediacija? Stičišča, vzporednice in stranpoti. Kje so meje, ali sploh so? Sem boljši terapevt, če sem tudi mediator? Na ta in podobna vprašanja, bomo na delavnici poskušali najti odgovore.

Aleksandra Pušnik je študentka magistrskega študija Univerze Sigmund Freud na Dunaju, specializantka sistemske terapije, specializantka psihotravmatologije ter EMDR terapevtka I. stopnje.

Mišo Pušnik je mediator, kandidat za trenerja mediatorjev pri zavodu RAKMO, ter direktor Centra za transformativno mediacijo in psihoterapijo.

Rezultati raziskave o mediaciji, ki je potekala v centrih mediacije Mednarodne zveze odvetnikovAlberto Amati (Republika San Marino)

Povzetek: ASCER Mediacijski center je izvedel raziskavo v juliju 2011. Temelji na vzorcu 20 mediacijskih centrov,večinoma s sedežem v Evropi. Vsi anketirani mediacijski centri so člani Mednarodnega foruma Mediacijskih centrov UIA (Mednarodne zveze odvetnikov). Raziskava je pokazala, da odvetniki predstavljajo samo 10% mediatorjev, da je večina izvajalcev zasebnih (samo 19% je javnih), da večina držav ne daje finančne podpore niti ne subvencionira uporabnikov mediacije (64%). Ostali bolj zanimivi poudarki raziskave bodo predstavljeni na delavnici.

Alberto Amati je bil član odbora direktorjev Evropskega socialnega sklada Evropskega Sveta v Parizu.Poleg tega je tudi ambasador Republike San Marino v Sloveniji, predsednik Trgovinske zbornice Italija-Hrvaška in bivši podpredsednik UIA (Mednarodna zveza odvetnikov), posebni svetovalec Univerze Columbia v New Yorku, na podiplomskih študijih je predaval ekonomijo in obdavčitev subjektov.

Transformativna mediacija v procesu moralnega razvojaRoman Kozmus (Slovenija)

Povzetek: Poznamo tri temeljne odnostnostne potrebe: potreba po potrditvi, potreba po umiritvi in potreba po tihi spremljajoči prisotnosti drugega. Transformativna mediacija ima zato v tem smislu veliko perspektivo, saj s pomočjo opolnomočenja in priznavanja vzpostavlja medčloveške odnose, ki temeljijo na spoštovanju, solidarnosti, sočutnosti, torej odnose, ki bogatijo obe strani - mene in tebe. Še več, principi transformativne mediacije niso uporabni zgolj v mediacijskem postopku, kjer gre za iskanje rešitve določenega konflikta med dvema subjektoma, ampak so izhodišča, ki posamezniku pomagajo širiti zavedanje o sebi, sočloveku in okolju, v katerem živi. To je še toliko bolj pomembno v moderni družbi, ki je po eni strani zaznamovana z visoko stopnjo komunikacijskih sredstev, po drugi strani pa z individualizmom in samozadostnostjo.

Roman Kozmus je leta 1995 zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom "Newmanova pot v katoliško Cerkev", leta 2000 magistrsko delo z naslovom “Eshatološke teme v spisih Alojza Rebule” ter leta 2003 doktoriral na temo “Rebulova hoja za smislom: Teološke kreposti vere, upanja in ljubezni v delih Alojza Rebule”. Veliko je sodeloval na področju priprave raznih znanstvenih in strokovnih besedil. Je avtor več strokovnih člankov objavljenih v različni strokovni in poljudni literaturi. Od leta 2000 honorarno predava dogmatiko na Katehetsko pastoralni šoli v Ljubljani, v Mariboru pa filozofijo.
 

Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 25.3.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 22.4.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Utrditveni seminar za mediatorje (8 ur), Torek, 4.5.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Mediacija: posredovanje v sporih (16 ur), Sreda in četrtek, 7. - 8.4.2021, 14.00 - 20.30, ONLINE

Več...


Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je član 

European Mediation
Network Initiative

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios
Evropskega združenja za transformativno mediacijo UIA - Word Forum of Mediation Centers(c) 2011-2021 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka