Nadaljevalno usposabljanje o transformativni mediaciji

Usposabljanje z Joseph P. Folgerjem

11. in 12. 6. 2014

Nadaljevalno usposabljanje bo vodil idejni oče transformativne mediacije Joseph P. Folger. Profesor Folger je tudi soavtor knjig: Obljuba mediacije: Odzivanje na konflikt z opolnomočenjem in priznavanjem in Obljuba mediacije: Transformativni pristop k obvladovanju konfliktov, ki predstavljata osnovno gradivo o transformativni mediaciji.

Program usposabljanja temelji na 4-dnevnem Osnovnem usposabljanju za transformativno mediacijo: Idejni temelji in praksa. Osnovno usposabljanje za transformativno mediacijo sloni na podrobni analizi in poučevanju transformativnih mediacijskih spretnosti. Le-te veščine in znanja so strokovni delavci pridobivali in izpopolnjevali v praksi na 4-dnevnem usposabljanju transformativne mediacije.

Izkušenim mediatorjem to izobraževanje ponuja priložnost, da razvijejo in/ali utrdijo svoje transformativne intervencijske spretnosti konflikta. Usposabljanje vključuje pregled temeljnih načel, ki podpirajo transformativno prakso, vključno s temeljnimi predpostavkami o sporu. Prav tako usposabljanje uči ravnanja oz. delovanja uravnoteženosti opolnomočenja in priznavanja. Na usposabljanju bomo preučevali tudi glavne veščine transformativne prakse ter kako te spretnosti podpirajo konstruktivno preobrazbo interakcije strank.

Udeleženci bodo med usposabljanjem vadili mediiranje in za izboljšanje svojega dela prejeli individualizirane, konstruktivne povratne informacije od inštruktorja. Usposabljanje bo nenazadnje naslovilo tudi izzive, s katerimi se transformativni mediatorji pogosto srečujejo v svoji praksi.

Nadaljevalno usposabljanje o transformativni mediaciji je namenjeno mediatorjem, ki so se že udeležili 4-dnevnega Osnovnega usposabljanja za transformativno mediacijo: Idejni temelji in praksa, ali v Portorožu 2012, ali v Ljubljani 2013, ali kje drugje.

Nadaljevalno usposabljanje o transformativni mediaciji bo potekalo v angleškem jeziku. Teoretični del Usposabljanja bo izveden v angleškem jeziku, praktični del in igra vlog pa bosta lahko potekali tudi v maternem jeziku udeležencev.


Registracija:
- preko spletne prijavnice: PRIJAVNICA ali
- preko e-pošte na: info@rakmo.si.

 

Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 25.3.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 22.4.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Utrditveni seminar za mediatorje (8 ur), Torek, 4.5.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Mediacija: posredovanje v sporih (16 ur), Sreda in četrtek, 7. - 8.4.2021, 14.00 - 20.30, ONLINE

Več...


Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je član 

European Mediation
Network Initiative

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios
Evropskega združenja za transformativno mediacijo UIA - Word Forum of Mediation Centers(c) 2011-2021 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka