Klavzule o mediaciji


Mediacijska klavzula - splošna
Morebitne spore iz naslova te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno. Če sporazumne rešitve sami ne bi uspeli doseči, bosta spor skušali razrešiti s postopkom mediacije pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO.Mediacijska klavzula - za pogodbo o zaposlitvi
Morebitne spore iz naslova te pogodbe o zaposlitvi bosta stranki reševali sporazumno. Če sporazumne rešitve sami ne bi uspeli doseči, bosta spor skušali razrešiti s postopkom mediacije pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO.
Mediacijska klavzula - z opredeljenim postopkom izbire mediatorja
Morebitne spore izhajajoče iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.
V kolikor sporazumne rešitve stranki ne bi dosegli sami, bosta spor reševali s pomočjo postopka mediacije v skladu z Zakonom o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah in sicer tako, da vsaka stran določi in krije stroške za enega mediatorja, ki vodita postopek v somediaciji. Če ena od strani ne določi mediatorja v roku 15 dni od začetka mediacije, mediacijo vodi mediator, ki ga določi druga stran. Tudi če tega ne stori na začetku, lahko vsaka od strani drugega mediatorja določi naknadno.
 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je član 

European Mediation
Network Initiative

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios
Evropskega združenja za transformativno mediacijo UIA - Word Forum of Mediation Centers(c) 2011-2021 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka