KNJIŽICE


Mediacija (2017); Marko Iršič

Mediacija je metoda reševanja sporov, ki se bistveno razlikujejo od večine ostalih metod. Izhaja namreč iz  drugačnih predpostavk kot marsikatera, še tako uveljavljena metoda. Predpostavlja namreč, da se spore      da  reševati tako, da je rešitev dobra za obe strani; da si ljudje želijo take rešitve, ki bi upoštevala tudi  drugega; da so posamezniki sposobni prevzeti odgovornosti za reševanje in da so pripravljeni iskati rešitev.
Cena: 4,00 € na kos - naročilo najmanj 3 kosov


Mediacija v podjetjih; Marko Iršič

Mediacija je še posebej primerna metoda za razreševanje sporov in spornih vprašanj v podjetju, ker udeleženca večinoma (razen v primerih prekinitve sodelovanja) ostajata v istem delovnem okolju. Hitra rešitev spora je tako v korist obema in podjetju kot celoti.Cena: 2,00 € na kos - naročilo najmanj 5 kosov


Šolska in vrstniška mediacija; Marko Iršič, Irena Borštnar, Ivanka Marič, Ksenija Lorber

Šolska mediacija je mediacija, povezana s šolo in šolskim okoljem, in je namenjena v prvi vrsti učencem, šoli in staršem učencev, poleg tega pa tudi drugim subjektom, ki so s šolo tako ali drugače povezani. Mediacijo na šoli lahko vodi eden ali dva vrstniška mediatorja (v sporih med učenci), šolski mediator ali šolski mediator s somediatorjem (ki je lahko tudi učenec) ali pa zunanji mediator oz. zunanji mediator s somediatorjem (ki je lahko tudi šolski mediator). Vrstniška mediacija – mediacija, ki jo vodi eden ali dva vrstniška mediatorja – je torej podkategorija šolske mediacije in ima tudi zelo pomembno vlogo v šolskem okolju.Cena: 2,00 € na kos - naročilo najmanj 5 kosov
Paket 5 knjižic - RAZPRODANO!

Uvod v razreševanje konfliktov v medosebnih odnosih; Marko Iršič
Smernice za srečen zakon; Marko Iršič
Družinska mediacija in njena uporabnost v vsakdanjem življenju; Marko Iršič, Sabina Lenarčič
Mediacija v podjetjih; Marko Iršič
Šolska in vrstniška mediacija; Marko Iršič, Irena Borštnar, Ivanka Marič, Ksenija Lorber
Cena: 8,00 €
Paket 3 knjižic:RAZPRODANO!

Družinska mediacija in njena uporabnost v vsakdanjem življenju; Marko Iršič, Sabina Lenarčič
Mediacija v podjetjih; Marko Iršič
Šolska in vrstniška mediacija; Marko Iršič, Irena Borštnar, Ivanka Marič, Ksenija Lorber
Cena: 5,00 €


 

Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 25.3.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 22.4.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Utrditveni seminar za mediatorje (8 ur), Torek, 4.5.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Mediacija: posredovanje v sporih (16 ur), Sreda in četrtek, 7. - 8.4.2021, 14.00 - 20.30, ONLINE

Več...


Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je član 

European Mediation
Network Initiative

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios
Evropskega združenja za transformativno mediacijo UIA - Word Forum of Mediation Centers(c) 2011-2021 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka