Mediacijska klavzula - splošna

 

Morebitne spore iz naslova te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno. Če sporazumne rešitve sami ne bi uspeli doseči, bosta spor skušali razrešiti s postopkom mediacije pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO.

Mediacijska klavzula - za pogodbo o zaposlitvi

 
Morebitne spore iz naslova te pogodbe o zaposlitvi bosta stranki reševali sporazumno. Če sporazumne rešitve sami ne bi uspeli doseči, bosta spor skušali razrešiti s postopkom mediacije pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO.

 

Mediacijska klavzula - z opredeljenim postopkom izbire mediatorja

 

Morebitne spore izhajajoče iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

V kolikor sporazumne rešitve stranki ne bi dosegli sami, bosta spor reševali s pomočjo postopka mediacije v skladu z Zakonom o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah in sicer tako, da vsaka stran določi in krije stroške za enega mediatorja, ki vodita postopek v somediaciji. Če ena od strani ne določi mediatorja v roku 15 dni od začetka mediacije, mediacijo vodi mediator, ki ga določi druga stran. Tudi če tega ne stori na začetku, lahko vsaka od strani drugega mediatorja določi naknadno.

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2024 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka