Center za širjenje kulture konstruktivnega obvladovanja konfliktov in mediacije skrbi za koordinacijo dela mediatorjev, vključevanje v proces mediacije za fizične in pravne osebe ter izobraževanja s področja mediacije in usposabljanje za mediatorje.

 

 

Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov je bil ustanovljen 25.4.2006 v okviru Zavoda RAKMO (Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo) z namenom širjenja kulture konstruktivnega obvladovanja konfliktov in mediacije.

Center deluje v okviru Zavoda RAKMO. Center koordinira delo mediatorjev in omogoča vključevanje v proces mediacije za fizične in pravne osebe. Organizira tudi izobraževanja s področja mediacije in usposabljanje za mediatorje.

Center deluje v skladu s:

Seznam prednosti članstva pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov

 

Članstvo v Centru je prostovoljno. Včlanijo se lahko posamezniki, ki so pri Centru opravili vsaj 64-urno Osnovno usposabljanje za mediatorje s podpisom pristopne izjave (pdf) ali (doc) ali posamezniki, ki so usposabljanje opravili pri drugih organizacijah.

 

Višina članarine za članstvo v Centru znaša 40,00 € za tekoče leto.

 

Ob včlanitvi se plača vpisnina v enkratnem znesku 40,00 € (vpisnina se plača samo prvo leto članstva).

 

Članom za tisto leto, ko so končali vsaj 64-urno Osnovno usposabljanje za mediatorje pri Zavodu RAKMO, študentom in iskalcem zaposlitve članarine in vpisnine ni potrebno plačati. Za vsako naslednje leto pa se plačuje članarina v višini 40,00 €. Članom, ki so končali vsaj 64-urno Osnovno usposabljanje za mediatorje pri Zavodu RAKMO po 1. septembru, se oprostitev plačila članarine in vpisnine prenese v naslednje leto. Študenti in iskalci zaposlitve so plačila članarine oproščeni.

 

PREDNOSTI ČLANSTVA:

  • Posredne finančne in nefinančne ugodnosti, ki izhajajo iz članstva Zavoda RAKMO v slovenskih in mednarodnih organizacijah.
  • Objava na seznamu članov (in kasneje, po pridobitvi naziva, na seznamu mediatorjev) na spletni strani Zavoda RAKMO.
  • Večji popusti pri mednarodnih dogodkih, ki jih organizira Zavod RAKMO (najmanj v višini plačane članarine).
  • Možnost udeležbe na supervizijskih srečanjih.
  • Možnost druženja, povezovanja, izmenjave izkušenj in informacij ter sodelovanja z drugimi člani.
  • Prejemanje vabil na srečanja članov centra.
  • Vsako leto se prejme kupon v vrednosti plačane članarine, unovčljiv pri udeležbi na mediaciji, ki ga člani lahko podarijo ali uporabijo sami.
  • Enkrat letno popust v višini plačane članarine, pri kateremkoli izobraževanju v izvedbi Zavoda RAKMO (alternativno plačilo članarine je vključeno v kotizacijo za izobraževanje, če je član predhodno še ni poravnal).
  • Vsako leto se prejme kupon v vrednosti plačane članarine, ki je unovčljiv pri nakupu knjig iz založbe Zavoda RAKMO (opomba: ugodnost se izključuje z morebitnimi drugimi popusti in ugodnostmi pri nakupu knjige).
  • Možnost uporabe prostora v Ljubljani za izvedbo mediacije ali vajo po ceni 5 € na uro. Pasivni člani imajo možnost uporabe prostora po ceni: 7 € na uro.

 

*Finančne ugodnosti ne veljajo za pasivne člane (to je za tiste, ki članarine niso poravnali, a je niso oproščeni).

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2024 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka