☞ AKTUALNI TERMINI, na katera sprejemamo prijave 

 

 

Ciljna skupina:

Program je namenjen mediatorjem, ki delujejo ali želijo delovati na področju sporov v podjetjih in/ali gospodarskih sporov, ter želijo poglobiti svoje znanje in sposobnosti vodenja mediacije na tem področju.

 

Cilji usposabljanja

 • Poglobiti in nadgraditi kompetenco na področju vodenja mediacije

 • seznaniti udeležence s konceptom mediacije v podjetju;

 • pri udeležencih poglobiti razumevanje problematike konfliktov v kontekstu podjetij;

 • pri udeležencih poglobiti znanje in sposobnosti vodenja mediacije v kontekstu podjetja;

 • usposobiti udeležence za vzpostavitev sistema notranjih mediatorjev

 • seznaniti udeležence s timsko mediacijo

 • seznaniti udeležence s specifikami gospodarske mediacije

 • pri udeležencih poglobiti razumevanje problematike konfliktov v gospodarskih sporih;

Oblike in metode dela

 • predavanja

 • aktivo sodelovanje udeležencev

 • igra vlog in analiza

 • skupna refleksija mediacij

 • delo v paru in manjših skupinah

 • predstavitev in pogovor o izvedenih primerih mediacije v podjetju ali gospodarske mediacije in vzpostavljanju sistema mediacije v podjetju

 • spremljanje in podpora pri vzpostavljanju sistema mediacije v podjetju

 • supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja

Pogoji za vključitev:

 

Pogoj za udeležbo je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje - 140 ur (oz. najmanj zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje: 1. sklop - 64 ur) pri Zavodu RAKMO ali drugo ustrezno usposabljanje, priznano s strani Zavoda RAKMO.

Potek usposabljanja:

 

Usposabljanje za mediatorje v gospodarskih in delovnih sporih – 120 ur (100 + 20) se izvaja v obliki:

 • štirih dvodnevnih seminarjev (4 x 16 ur),

 • utrditveni seminar (16 ur)

 • izpitni seminar (16 ur)

 • teoretični izpit (4 ure)

 • praktični del - mediacija (20 ur)

 

 

Pogoji za pridobitev naziva mediator v gospodarskih in delovnih sporih:

 

- Zaključeno osnovno usposabljanje za mediatorje oz. predhodno pridobljen naziv mediator.

- Zaključiti Nadaljevalno usposabljanje za mediatorje v gospodarskih in delovnih sporih vključno z udeležbo na izpitnem seminarju, pri čemer mora biti prisoten vsaj 90%. Če manjka na usposabljanju več kot 10% lahko, ob predhodnem dogovoru, (brez dodatnih stroškov v istem letu) nadomešča manjkajoče dele pri drugi skupini (v istem ali drugem kraju).
- Uspešno opravljen preizkus mediacijske spretnosti, ki se snema in se praviloma opravlja na izpitnem seminarju, v trajanju najmanj 30 minut. Če kandidat ne opravi uspešno preizkusa na izpitnem seminarju se lahko (enkrat brez dodatnih stroškov) udeleži izpitnega seminarja pri drugi skupini. Lahko pa tudi odda izpitni posnetek naknadno in, če je pozitivno ocenjen, s tem izpolni pogoj preizkusa. Lahko pa kandidat izpitni posnetek odda že pred izpitnim seminarjem in se v tem primeru upošteva tisti primer, kjer se kandidat bolje odreže.

- Uspešno opraviti pisni izpit, ki vključuje tudi esej o procesu usposabljanja, v katerem izkaže zadostno mero teoretičnega znanja in razumevanja postopka in procesa mediacije.
- Opraviti najmanj 20 ur mediacije z resničnimi primeri (najmanj 3 različne primere). Od tega mora biti 10 ur mediacije v vlogi mediatorja, 5 ur mediacije v vlogi udeleženca mediacije in 5 ur po izbiri (v vlogi mediatorja ali v vlogi udeleženca). Šteje tudi neformalna mediacija, vključno z ločenimi srečanji. Mora pa biti vsaj 50% ur mediacije na skupnih srečanjih, kjer sta prisotna vsaj dva udeleženca (tako za vodenje, kot za udeležbo).
Če kandidati izvajajo tudi (formalno ali neformalno) mediacijo z otroki ali mladostniki (v
svoji družini, v šoli, dijaškem domu, skavtski organizaciji idr.) lahko vključijo tudi te
primere, vendar mora biti vsaj 5 ur mediacije z odraslimi.
- Oddati evidenco za izvedene mediacije in evidenco udeležbe na mediaciji na predpisanih obrazcih (z vsoto ur za vsako evidenco).
- Oddati poročila za (vsak primer mediacije posebej) vse izvedene mediacije in za vse udeležbe na mediaciji z poudarkom na procesu, na predpisanih obrazcih.
- Poravnati vse finančne obveznosti povezane z usposabljanjem.

 

 

Vsebina usposabljanja:

 

VSEBINA USPOSABLJANJ

Sklop

Vsebina

Število ur

Prvi del- Sistem mediacije v podjetjih

 • Opredelitev mediacije v podjetjih

 • Prednosti uporabe mediacije v podjetju

 • Vloga mediatorja v podjetju

 • Razlike med notranjim in zunanjim mediatorjem

 • Izobraževanje zaposlenih v podjetju

 • Vzpostavljanje sistema notranjih mediatorjev v podjetju

 • Vaje in igra vlog

 

Skupaj:

16 ur

Drugi del - Usposabljanje za mediatorje v podjetjih

 • Proaktivna, preventivna in kurativna mediacija v podjetjih

 • Mediacija v delovnih sporih

 • Mediacija v kolektivu

 • Mediacija med vodstvom in zaposlenimi

 • Vaje in igra vlog

 

Skupaj:

16 ur

Tretji del – Timska mediacija

 • Razlogi za uporabo timske mediacije

 • Priložnosti in pasti timske mediacije

 • Posebnosti mediacije v timu

 • Vaje in igra vlog

 

Skupaj:

16 ur

Četrti del – Mediacija v gospodarskih sporih

 • Posebnosti gospodarske mediacije

 • Mediacija med podjetji

 • Mediacija med lastniki podjetja

 • Vaje in igra vlog

 

Skupaj:

16 ur

Utrditveni seminar

 • Konkretni primeri mediacije v podjetju ali gospodarske mediacije

 • Pregled poteka vzpostavljanja mediacije v podjetju

 • Igre vlog in urjenje

 

Skupaj:

16 ur

Izpitni seminar (16 ur)+ teoretični izpit (4 ure)

 • Igre vlog

 • Preizkus mediacijske spretnosti

 • Teoretični izpit

 

Skupaj:

20 ur

Praktični del-izvajanje mediacije

 • Sodelovanje pri mediaciji in samostojno vodenje mediacije

20 ur

SKUPAJ:

120 ur

 

Seminarski del

Udeleženci se seznanijo s sistemom mediacije v podjetjih, njeno specifiko, pozitivnimi učinki uporabe mediacije v podjetju ter na kakšen način mediacija pripomore k boljši klimi v podjetju. Seznanijo se z vlogo mediatorja v podjetju ter s prednostmi in slabostmi notranje mediacije in mediacije, ki jo vodi zunanji mediator. Udeležencem se predstavi način vzpostavitve sistema mediacije v njihovem podjetju. Mediatorji v podjetju vzpostavijo in nato skrbijo za sistem medicije v podjetju, koordinirajo delo in organizirajo izobraževanja zaposlenih v podjetju. Udeleženci se seznanijo s proaktivno, preventivno in kurativno mediacijo v podjetjih , mediacijo v delovnih sporih, kolektivu, med vodstvom in zaposlenimi. Udeleženci se seznanijo tudi s posebnostmi in konkretnimi primeri mediacije med podjetji ter prednostmi uporabe tega pristopa za razreševanje gospodarskih sporov. Poleg tega pa se seznanijo tudi z možnostjo in primeri ter razlogi za timsko mediacijo.

Praktični del

Obvezen praktični del poteka preko izvajanja ali sodelovanja pri izvajanju formalnih ali neformalnih mediacij v podjetju in v gospodarskih sporih. Cilj je vzpostavljanje in omogočanje konstruktivnejšega načina obvladovanja konfliktov v podjetju in med podjetji ter začetek postopnega vpeljevanja uporabe notranje mediacije v podjetju.

Utrditveni seminar

Na utrditvenem seminarju udeleženci predstavijo potek vzpostavljanja sistema mediacije v podjetju oz. kakšno je trenutno stanje v podjetju, izpostavijo konkretne primere formalne ali neformalne mediacije, ki so jih vodili v ali med podjetji in s pomočjo iger vlog utrjujejo in poglabljajo pridobljene mediacijske veščine.

 

Izpitni seminar

Izpitni seminar predstavlja krono usposabljanja za mediatorje v gospodarskih in delovnih sporih. V obliki iger vlog se izpelje več primerov simulirane mediacije, pri čemer udeleženci pokažejo pridobljene kompetence. Preko raznolikih primerov s področja mediacije v podjetjih oz. mediacije v gospodarskih sporih še dodatno nadgradijo svoje znanje in razumevanje zadevne problematike. Udeleženci dobijo tudi izčrpne povratne informacije glede njihove kompetence.

Pogoji za pridobitev naziva 'Mediator za gospodarske in delovne spore'

Po zaključenem usposabljanju udeleženci dobijo potrdilo o udeležbi.
Kandidati pridobijo naziv 'Mediator za gospodarske in delovne spore' pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda Rakmo po opravljenem teoretičnem in praktičnem preizkusu.

Predavatelj

 • Marko Iršič, MA, Direktor Zavoda RAKMO, mediator in trener mediatorjev

 

Kotizacija za usposabljanje: 

 • fizične osebe: 1.050,00 € oz. 7 obrokov po 150,00 €(v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 990,00 €),
 • pravne osebe: 1.268,80 € oz. 4 obroki po 317,20 € (v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 1.207,80 €). 

 

Dodatne informacije in prijava:

Zavod RAKMO, Parmova ul. 53, 1000 Ljubljana
01/ 436 41 17, 040 731 431 
www.rakmo.siTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2024 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka