Cilj projekta

 

Projekt je namenjen osveščanju glede prisotnosti konfliktov in pomembnosti konstruktivnega odzivanja nanje ter razvijanju občutljivosti in tolerance na konflikt, kot tudi strategij in tehnik konstruktivnega obvladovanja konfliktov.

Vsebina projekta

  • Usposabljanje za izvajalce delavnic, ki bodo vodili delavnice za srednješolce oz. osnovnošolce (učitelji in študenti).
  • Izvajanje 20 urnega programa delavnic na osnovnih in srednjih šolah oz. 16 urnega programam delavnic za nižje razrede osnovne šole ali vrtce.
  • Dvodnevni seminarji za učitelje in starše
  • Predavanja o obvladovanju konfliktov s predstavitvijo projekta
  • Redna srečanja prostovoljcev
  • Zaključna refleksija

Vključitev v projekt

 

V projekt se lahko vključijo prostovoljci (učitelji ali študenti), ki so pripravljeni voditi delavnice na določeni osnovni ali srednji šoli. Po osnovnem usposabljanju organizirajo in vodijo skupino dijakov ali osnovnošolcev.

Obvladovanje konfliktov

Konflikti so povsod neizogibno prisotni. Od tega, kako se nanje odzivamo, je odvisno, kakšne bodo posledice. Neobvladani konflikti so lahko vir nasilja ter poslabšanja ali prekinitve odnosov. Notranje napetosti, ki jih ob nerazrešenih konfliktih doživlja posameznik, lahko prispevajo k duševnim ali psihosomatskim motnjam. Po drugi strani pa lahko, če se zavedamo prisotnosti konfliktov in če poznamo konstruktivne načine za soočanje z njimi, konflikte uporabimo kot vir osebne rasti ter izboljšanja situacije in odnosov.

Dosedanji sofinancerji projekta

  • Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske
  • Evropska unija (ESS)
  • Ministrstvo za šolstvo in šport RS

 

Končani projekti 2004 - 2012

 

Projekt v letu 2011/2012

 

V letu 2011/2012 je bil projekt namenjen osnovnim in srednjim šolam ter vrtcem. Usposabljanje za izvajalce delavnic, je potekalo od 16. do 20. avgusta 2010 v Portorožu. V usposabljanje pa se je bilo možno vključiti tudi le z namenom razvijanja lastnih veščin obvladovanja konfliktov. Na koncu usposabljanja so udeleženci lahko dobili licenco in gradivo za vodenje sklopa delavnic. Poleg tega je bil 5 dnevni program usposabljanja izveden za brezposelne tudi od 1. do 5. avgusta 2012 v Postojni.

 

Projekt v letu 2010/2011

 

V letu 2010/2011 je bil projekt namenjen osnovnim in srednjim šolam ter vrtcem. Usposabljanje za izvajalce delavnic, je potekalo od 16. do 20. avgusta 2010 v Ljubljani. V usposabljanje pa se je bilo možno vključiti tudi le z namenom razvijanja lastnih veščin obvladovanja konfliktov. Na koncu usposabljanja so udeleženci lahko dobili licenco in gradivo za vodenje sklopa delavnic.

 

Projekt v letu 2009/2010

 

Tudi v letu 2009/2010 je bil projekt namenjen osnovnim in srednjim šolam, razširil pa se je tudi v vrtce. Usposabljanje za izvajalce delavnic, ki bodo vodili delavnice na osnovnih ali srednjih šolah, je potekalo od 17. do 21. avgusta 2009 v Celju. Na koncu usposabljanja so udeleženci lahko dobili licenco in gradivo za vodenje sklopa delavnic za dijake in učence.
S prejemom gradiva se je posameznik obvezal, da bo vodili 20 urni program delavnic za skupino dijakov ali učencev (oz. 16 urni program za nižje razrede osnovne šole ali vrtce) in predložil poročilo.
Za tiste, ki bodo program izvajali v nižjih razredih osnovnih šoli in vrtcih, je bila v jeseni organizirana dodatna delavnica s predstavitvijo programa prilagojenega za mlajše otroke. Predpogoj za prevzem gradiva za izvedbo programa delavnic za mlajše je bila predhodna udeležba na petdnevnem usposabljanju.

Projekt v letu 2008/2009

 

V letu 2008/2009 je bilo Usposabljanje za izvajalce delavnic o obvladovanju konfliktov predvideno od 18. do 22. avgusta 2008 na Medvedjem Brdu (pri Logatcu).

Projekt v letu 2007/2008

 

Tudi v letu 2007/2008 je bil projekt namenjen osnovnim in srednjim šolam. Usposabljanje za prostovoljce, ki bodo vodili delavnice na osnovnih ali srednjih šolah je potekalo od 13. do 17. avgusta 2007 (1. termin) in od 20. do 24. avgusta 2007 (2. termin) v Dolenjskih Toplicah. Knjižica Uvod v Razreševanje konfliktov v medosebnih odnosih je bila ponatisnjena v nakladi 2000 izvodov, poleg tega pa je izšel tudi njen angleški prevod: Introduction to Interpersonal Conflict Resolution. Za tiste, ki bodo program izvajali v nižjih razredih osnovnih šol je bila v jeseni organizirana dodatna delavnica s predstavitvijo programa prilagojenega za mlajše otroke. Delavnica je bila odprta tudi za druge udeležence, pogoj za prevzem gradiva za izvedbo programa delavnic za maljše pa je bila predhodna udeležba na petdnevnem usposabljanju.

Projekt v letu 2006/2007

 

Tudi v letu 2006/2007 je bil projekt namenjen osnovnim in srednjim šolam. Usposabljanje za prostovoljce, ki bodo vodili delavnice na osnovnih ali srednjih šolah, je potekalo od 21. do 25. avgusta 2006 v Portorožu. Na usposabljanju je bil poleg 20 urnega programa predstavljen tudi 16 urni program delavnic prirejen za nižje razrede osnovne šole.

Projekt v letu 2005/2006

 

V letu 2005/2006 se je projekt razširil tudi na višje razrede osnovne šole. Usposabljanje za prostovoljce, ki bodo vodili delavnice na osnovnih ali srednjih šolah je potekalo od 15. do 19. avgusta 2005 v Bohinju. Natisnjenih je bilo dodatnih 1000 izvodov knjižice Uvod v Razreševanje konfliktov v medosebnih odnosih. Usposabljanje in ponatis knjižice je (v okviru programa MATRA KAP) finančno podprlo Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske. Zaradi velikega odziva in premalo prostih mest na usposabljanju, je bil odprt dodatni termin od 7.-11.avgusta 2005. Poleg tega je bilo za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju organiziran še en dodatni termin usposabljanja in sicer v septembru 2005 pri čemer je bil drugi del usposabljanja 24.-25.9.2005 financiran s strani evropske unije (ESS) in Ministrstva za šolstvo in šport RS. Na podlagi udeležbe na usposabljanju in programa delavnic sta Tanja Lovše in Suzana Moder prilagodili program za nižje razrede osnovne šole.

Projekt v letu 2004/2005

 

V letu 2004/2005 je projekt zajemal srednje šole. Usposabljanje za prostovoljce je potekalo od 15. do 20. avgusta 2004 na Ptuju. Udeležili so se ga prostovoljci iz 7 srednjih šol. Poleg delavnic na srednjih šolah sta bila izvedena tudi dva seminarja za učitelje in starše in pet predavanj. V okviru projekta je bila izdana knjižica Uvod v Razreševanje konfliktov v medosebnih odnosih v 3000 izvodih. Projekt je finančno podpiralo Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske.

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2024 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka