Pričnemo 2. februarja 2023 ONline!

 

☞ AKTUALNI TERMINI VSEH Usposabljanj, na katera sprejemamo prijave

  

Usposabljanje za mediatorje v družinskih sporih je namenjeno vsem, ki se želite spoznati z mediacijo in pridobiti osnovne mediacijske veščine s poudarkom na spoznavanju specifike reševanja sporov in konfliktov, ki nastajajo med ožjimi in daljnimi družinskimi člani in osebami povezanimi z družino (tudi institucije). 

 

Usposabljanje poteka v obliki 5-dnevne delavnice v skupnem obsegu 40 ur. Izobraževanje temelji na transformativnem mediacijskem pristopu,

kjer poudarek ni le na iskanju poravnave ali hitre rešitve, ampak predvsem na celostni razrešitvi spora – pomagati udeležencem, da se bolj zavedajo svojih interesov, svojih želja in možnosti, ki jih imajo.

Konflikti pogosto vplivajo na našo sposobnost za produktivno interakcijo z drugimi. Težji konflikti tako pogosto privedejo do občutkov osebne nemoči, kot globokega nezaupanja in jeze do drugih. Transformativna mediacija nam ponuja strategije, s pomočjo katerih lahko spreminjamo ta negativna soočanja s konflikti v produktivnejšo in konstruktivnejšo interakcijo.

Več o mediaciji: Online knjižica Mediacija-pomoč pri reševanju konfliktov

 

 

O usposabljanju za mediatorje v družinskih sporih

Na Usposabljanje se boste spoznali z osnovami mediacije in usvojili osnovne mediacijske tehnike, s katerimi boste nadgradili svoje komunikacijske veščine, se spoznali s psihologijo medosebnih odnosov in obogatili svoje socialne in čustvene veščine. Spoznali se boste s s specifiko družinskih odnosov in konfliktov, ki nastajajo znotraj ožjih in širših članov družine ter tudi institucij, ki pogostopajo nastopajo znotraj teh (CSD-ji, šole, domovi za ostarele, ...) Usposabljanje je priložnost, da se naučite uporabljati medicijska znanja v partnerskih, družinskih pa tudi delovnih sferah, saj se predstavljene tehnike prenašajo na vse ravni komunikacije in v vseh odnosih in prispevajo k oblikovanju in ohranjanju dobrih medosebnih odnosov.

 

Komu je namenjeno

V usposabljanje se lahko vključi vsak, ki si želi spoznati mediacijo in se naučiti osnovnih mediacijskih tehnik in ima željo uporabljati mediacijske veščine v svojem delovnem okolju ali osebnem življenju. Usposabljanje pa je še posebej priporočljivo za vse, ki se tudi v svojem poklicnem življenju soočate z delom z družinami, zato lepo vabljeni socialni delavci, učitelji, zdravstveni delavci, pravniki, ...

Za vključitev v usposabljanje niso potrebna posebna predznanja.

 

Kaj boste pridobili

Na usposabljanju boste razvili temeljne mediacijske veščine in pridobili znanja za samostojno vodenje mediacije s poudarkom na spoznavanju posebnosti mediacije v družinskih sporih, predpisov s področja družinskih razmerij, mediacije na centrih za socialno delo in organizacije mediacije na sodiščih. Usposabljanje se zaključi s praktičnim in teoretičnim izpitom, po zaključenem usposabljanju pa prejmete tudi potrdilo o udeležbi na usposabljanju. Usposabljanje omogoča samostojno delo kot mediator, uvrstitev na seznam mediatorjev v programih sodišč ter vpis kot zunanji izvajalec mediacije na seznam mediatorjev pri ministrstvu, pristojnem za družino.

 

Vsebina programa

1. dan

• Mediacija — splošno, vrste in pomen

-  Temeljna načela mediacije

-  Predpisi o mediaciji

-  Temeljna načela mediacije

-  Predpisi o mediaciji

-  Faze mediacije

-  Mediator

2. dan

• Razlike med sodno poravnavo in mediacijo

• Konflikt

• Čustva

• Razvoj osebnosti (prikaz skozi metodo transakcijske analize)

• Uvodni sestanek, uvodni nagovor mediatorja in uvodne izjave strank

 3. dan

• Uvod v tehnike

-  Aktivno poslušanje

-  Postavljanje pravih vprašanj

-  Ravnovesje moči

-  Tehnike mediatorja za obvladovanje močnih čustev

-  Ločeni sestanek

-  Testiranje realnosti

-  Reframing

-  Pogajanja

-  Pisanje sporazuma

-  Izhod iz slepe ulice, zaključek neuspešne mediacije 

 4. dan

• Etika

• Organizacija mediacije na sodišču

• Posebnosti mediacije v nekaterih vrstah sporov:

- Mediacija v družinskih sporih

- Mediacija v odškodninskih in zavarovalnih sporih

- Mediacija v gospodarskih sporih

 5.dan

• Mediacija na centrih za socialno delo

• Posebnosti mediacije v družinskih sporih

• Predpisi s področja družinskih razmerij in mediacije v družinskih sporih

• Nasilje in zlorabe v družinskih odnosih; prepoved mediacije v primerih suma nasilja v družini

• Igre vlog in analiza

• Praktični in teoetični preizkus

 

Skladnost programa

Program je potrjen s strani Komisije  za nadzor nad delom mediatorjev, obravnavo pritožb in presojo ustreznosti izobraževanj v skladu s Pravilnikom o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku.

Program je skladen z zahtevami Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč in zadošča predpisanim kriterijem za uvrstitev na seznam mediatorjev v programih sodišč v skladu z zakonom o alternativnem reševanju sodnih sporov ter omogoča prijavo za vpis zunanjih izvajalcev mediacije na seznam mediatorjev pri ministrstvu, pristojnem za družino.

 

Oblike in metode dela

Usposabljanje poteka v obliki predavanj, delavnic, praktičnih vaj in iger vlog, analize primerov, dela z vprašalniki. Usposabljanje poteka v manjši skupini (do 12 udeležencev) in je zasnovano na individualiziranem pristopu dela s posameznim udeležencem.

 

Usposabljanje vodi

Usposabljanje vodi mag. Marko Iršič, predavatelj, mediator in trener mediatorjev, ustanovitelj Zavoda RAKMO in avtor številnih knjig in člankov s področja mediacije, obvladovanja konfliktov in komunikacije.

>> Več o predavatelju

 

 

Kotizacija: 450,00 € z možnostjo plačila na 3 obroke po 150,00 € /mesečno

V kotizacijo so všteti tudi praktični in teoretični izpit, učno gradivo in potrdila o udeležbi.

 

PRIJAVA

 

Prijava zavezuje k udeležbi na celotnem usposabljanju. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest. V primeru premajhnega števila prijav, si pridržujemo pravico, da usposabljanje odpovemo oz. prestavimo datum izvedbe.

 

Za več informacij nas pokličite ali nam pišete in z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja!

 

AKTUALNO - Usposabljanja za mediatorje 

 

PREBERI VEČ

 


 

 

Zavod RAKMO

Center za mediacijo in

obvladovanje konfliktov

 

Mediacija ali posredovanje v sporu je proces, ki ga usmerja mediator in v katerega se sprte strani ali strani, ki imata določeno sporno področje ali vprašanje, vključita prostovoljno z namenom iskanja rešitve, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Prednost mediacije je v učinkovitosti, nizkih stroških, visoki stopnji uspešnosti in obojestranski sprejemljivosti rešitve.

 

PREBERI VEČ

Obvladovanje konfliktov

 

Konflikti so povsod neizogibno prisotni. Od tega, kako se nanje odzivamo, je odvisno, kakšne bodo posledice. Neobvladani konflikti so lahko vir nasilja ter poslabšanja ali prekinitve odnosov.

PREBERIRE VEČ ...

Mediacija

 

Mediacija prispeva k izboljšanju odnosov in sodelovanja med sprtima stranema, zmanjšuje možnost zaostrovanja sporov v prihodnje in prispeva k razvijanju učinkovitih oblik preprečevanja in razreševanja težav in nesoglasij.

PREBERITE VEČ ...

Transformativna komunikacija

 

Transformativna komunikacija je način komunikacije pri katerem transformativni sogovornik uporablja transformativno metodo za pomoč posamezniku, paru ali skupini pri soočanju z in obravnavanju vsebine.

PREBERITE VEČ ...

 • Obvladovanje težavnih strank

  12.4.2024, Webinar: 15.00 - 21.00

  15.11.2024, Webinar: 9.00 - 15.00

  (Opis)

  PRIJAVA

   
 • Obvladovanje stresa

  13.9.2024, Webinar: 9.00 - 15.00

  22.10.2024, Webinar: 15.00 - 21.00

  (Opis)

  PRIJAVA

   
 • Obvladovanje jeze

  19.4.2024, Webinar: 15.00 - 21.00

  12.9.2024, Webinar: 15.00 - 21.00

  18.10.2024, Webinar: 9.00 - 15.00

  (Opis)

  PRIJAVA

   
 • Utrditveni seminar za mediatorje

  19. in 20.6.2024, Webinar: 15.00 - 21.00 (16 ur)

  3.9.2024, Webinar: 15.00 - 21.00 (8 ur)

  (Opis)

  PRIJAVA

   

Kaj menijo o nas drugi?

 • Sandra Vidrih Kolar, vodja kadrovske službe, Ljubljana

  Če se želite učiti aktivne mediacije, je ta tečaj pravi za vas!

   
 • Anja Okorn, univerzitetna, diplomirana psihologinja, Rače

  Usposabljanja za šolske mediatorje bi priporočila tudi drugim zaposlenim na področju šolstva. Usposabljanje je zelo zanimivo in uporabno. Moja pričakovanja so se vsekakor izpolnila.

   
 • Ines Blagovič, diplomirana psihologinja

  Celoten seminar se mi je zdel odločno zastavljen, tako program, kateremu smo sledili kot tudi naš trener g. Iršič, ki je resnično na odličen način podajal znanje in nam odgovoril na vsa vprašanje in pomisleke, ter nas v 100 urah naučil neprecenljivih veščin, ki bodo še kako uporabna v zasebnem in poklicnem življenju.

   

Pričnemo 2. februarja 2023 ONline!

 

☞ AKTUALNI TERMINI VSEH Usposabljanj, na katera sprejemamo prijave

  

Usposabljanje za mediatorje v družinskih sporih je namenjeno vsem, ki se želite spoznati z mediacijo in pridobiti osnovne mediacijske veščine s poudarkom na spoznavanju specifike reševanja sporov in konfliktov, ki nastajajo med ožjimi in daljnimi družinskimi člani in osebami povezanimi z družino (tudi institucije). 

 

Usposabljanje poteka v obliki 5-dnevne delavnice v skupnem obsegu 40 ur. Izobraževanje temelji na transformativnem mediacijskem pristopu,

kjer poudarek ni le na iskanju poravnave ali hitre rešitve, ampak predvsem na celostni razrešitvi spora – pomagati udeležencem, da se bolj zavedajo svojih interesov, svojih želja in možnosti, ki jih imajo.

Konflikti pogosto vplivajo na našo sposobnost za produktivno interakcijo z drugimi. Težji konflikti tako pogosto privedejo do občutkov osebne nemoči, kot globokega nezaupanja in jeze do drugih. Transformativna mediacija nam ponuja strategije, s pomočjo katerih lahko spreminjamo ta negativna soočanja s konflikti v produktivnejšo in konstruktivnejšo interakcijo.

Več o mediaciji: Online knjižica Mediacija-pomoč pri reševanju konfliktov

 

 

O usposabljanju za mediatorje v družinskih sporih

Na Usposabljanje se boste spoznali z osnovami mediacije in usvojili osnovne mediacijske tehnike, s katerimi boste nadgradili svoje komunikacijske veščine, se spoznali s psihologijo medosebnih odnosov in obogatili svoje socialne in čustvene veščine. Spoznali se boste s s specifiko družinskih odnosov in konfliktov, ki nastajajo znotraj ožjih in širših članov družine ter tudi institucij, ki pogostopajo nastopajo znotraj teh (CSD-ji, šole, domovi za ostarele, ...) Usposabljanje je priložnost, da se naučite uporabljati medicijska znanja v partnerskih, družinskih pa tudi delovnih sferah, saj se predstavljene tehnike prenašajo na vse ravni komunikacije in v vseh odnosih in prispevajo k oblikovanju in ohranjanju dobrih medosebnih odnosov.

 

Komu je namenjeno

V usposabljanje se lahko vključi vsak, ki si želi spoznati mediacijo in se naučiti osnovnih mediacijskih tehnik in ima željo uporabljati mediacijske veščine v svojem delovnem okolju ali osebnem življenju. Usposabljanje pa je še posebej priporočljivo za vse, ki se tudi v svojem poklicnem življenju soočate z delom z družinami, zato lepo vabljeni socialni delavci, učitelji, zdravstveni delavci, pravniki, ...

Za vključitev v usposabljanje niso potrebna posebna predznanja.

 

Kaj boste pridobili

Na usposabljanju boste razvili temeljne mediacijske veščine in pridobili znanja za samostojno vodenje mediacije s poudarkom na spoznavanju posebnosti mediacije v družinskih sporih, predpisov s področja družinskih razmerij, mediacije na centrih za socialno delo in organizacije mediacije na sodiščih. Usposabljanje se zaključi s praktičnim in teoretičnim izpitom, po zaključenem usposabljanju pa prejmete tudi potrdilo o udeležbi na usposabljanju. Usposabljanje omogoča samostojno delo kot mediator, uvrstitev na seznam mediatorjev v programih sodišč ter vpis kot zunanji izvajalec mediacije na seznam mediatorjev pri ministrstvu, pristojnem za družino.

 

Vsebina programa

1. dan

• Mediacija — splošno, vrste in pomen

-  Temeljna načela mediacije

-  Predpisi o mediaciji

-  Temeljna načela mediacije

-  Predpisi o mediaciji

-  Faze mediacije

-  Mediator

2. dan

• Razlike med sodno poravnavo in mediacijo

• Konflikt

• Čustva

• Razvoj osebnosti (prikaz skozi metodo transakcijske analize)

• Uvodni sestanek, uvodni nagovor mediatorja in uvodne izjave strank

 3. dan

• Uvod v tehnike

-  Aktivno poslušanje

-  Postavljanje pravih vprašanj

-  Ravnovesje moči

-  Tehnike mediatorja za obvladovanje močnih čustev

-  Ločeni sestanek

-  Testiranje realnosti

-  Reframing

-  Pogajanja

-  Pisanje sporazuma

-  Izhod iz slepe ulice, zaključek neuspešne mediacije 

 4. dan

• Etika

• Organizacija mediacije na sodišču

• Posebnosti mediacije v nekaterih vrstah sporov:

- Mediacija v družinskih sporih

- Mediacija v odškodninskih in zavarovalnih sporih

- Mediacija v gospodarskih sporih

 5.dan

• Mediacija na centrih za socialno delo

• Posebnosti mediacije v družinskih sporih

• Predpisi s področja družinskih razmerij in mediacije v družinskih sporih

• Nasilje in zlorabe v družinskih odnosih; prepoved mediacije v primerih suma nasilja v družini

• Igre vlog in analiza

• Praktični in teoetični preizkus

 

Skladnost programa

Program je potrjen s strani Komisije  za nadzor nad delom mediatorjev, obravnavo pritožb in presojo ustreznosti izobraževanj v skladu s Pravilnikom o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku.

Program je skladen z zahtevami Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč in zadošča predpisanim kriterijem za uvrstitev na seznam mediatorjev v programih sodišč v skladu z zakonom o alternativnem reševanju sodnih sporov ter omogoča prijavo za vpis zunanjih izvajalcev mediacije na seznam mediatorjev pri ministrstvu, pristojnem za družino.

 

Oblike in metode dela

Usposabljanje poteka v obliki predavanj, delavnic, praktičnih vaj in iger vlog, analize primerov, dela z vprašalniki. Usposabljanje poteka v manjši skupini (do 12 udeležencev) in je zasnovano na individualiziranem pristopu dela s posameznim udeležencem.

 

Usposabljanje vodi

Usposabljanje vodi mag. Marko Iršič, predavatelj, mediator in trener mediatorjev, ustanovitelj Zavoda RAKMO in avtor številnih knjig in člankov s področja mediacije, obvladovanja konfliktov in komunikacije.

>> Več o predavatelju

 

 

Kotizacija: 450,00 € z možnostjo plačila na 3 obroke po 150,00 € /mesečno

V kotizacijo so všteti tudi praktični in teoretični izpit, učno gradivo in potrdila o udeležbi.

 

PRIJAVA

 

Prijava zavezuje k udeležbi na celotnem usposabljanju. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest. V primeru premajhnega števila prijav, si pridržujemo pravico, da usposabljanje odpovemo oz. prestavimo datum izvedbe.

 

Za več informacij nas pokličite ali nam pišete in z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja!

 

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2024 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka