Komunikacijska blaginja za pare, M. Iršič

Cena: 24,90 €

Leto izdaje: 2024, 150 strani, Mehka vezava

 

NAROČILNICA

 

 

Komunikacijska blaginja za pare - smernice za izboljšanje kakovosti komunikacije v družinah. 

 

Je obvezno branje za pare, ki vstopajo v razmerje ali so že v njem. Zagotavlja dragocen vpogled v prepoznavanje ključnih vidikov v vašem odnosu in zagotavlja, da se bo vaša ljubezen lahko razvila v trpežen temelj, ki bo kos izzivom. Vsako razmerje doživlja vzpone in padce, od tega, kako jih boste prebrodili, pa je odvisno, ali se bo razmerje oslabilo ali okrepilo. Učinkovita komunikacija je temelj in če ji ne posvečamo ustrezne pozornosti, se lahko iz konstruktivne hitro spremeni v destruktivno, kar vodi v vse večjo oddaljenost med partnerjema.
Nevarnost je v tem, da spregledamo subtilne premike v komunikaciji, ki se lahko iz konstruktivne spremenijo v destruktivno. Negativna čustva in frustracije se pojavijo, ko pričakovanja niso izpolnjena, pri čemer se pari pogosto ne zavedajo, da se njihova komunikacija vrti v škodljivem vzorcu.

Avtor, Marko Iršič, trdi, da uspešni pari spretno obvladujejo neizogibne konflikte tako, da jih zgodaj prepoznajo in proaktivno obravnavajo. Ti pari konfliktov ne dojemajo kot neuspeh, temveč kot priložnost za rast in se ne obotavljajo poiskati podpore, kadar jo potrebujejo.
Knjiga vodi bralce k razumevanju, kako lahko pari ponovno pridobijo svojo moč s tem, da se zavedajo svojega vedenja v zahtevnih situacijah. Z ustvarjanjem prostora za aktivno poslušanje in priznavanjem perspektiv drug drugega lahko pari okrepijo svoj odnos. Knjiga se poglobi v dinamiko komunikacije med konflikti in ponudi praktična orodja za njihovo obvladovanje. Markovo ključno sporočilo je, da iskanje podpore ni znak šibkosti, temveč manifestacija moči.
Predgovor ob izdaji: Anja Bekink, solastnica podjetja CEO lab & The House of Characters, mediatorka, trenerka, predsednica Inštituta za preučevanje transformacije konfliktov

 

 

Mnenja o knjigi:

 

Mag. Marko Iršič, predavatelj, mediator in trener mediatorjev je v svojo lastno in strokovno cenjeno zbirko monografij na področju obvladovanja konfliktov dodal novo gradivo z naslovom Komunikacijska blaginja za pare: Smernice za izboljšanje kakovosti komunikacije v družinah. S tem osvetljuje izziv komunikacije v današnjem dinamičnem okolju in opozarja na vrednost in njeno kakovost v našem najvrednejšem okolju, to je v družini.
Smernice za izboljšanje kakovosti komunikacije v družini so namenjene osveščanju in krepitvi kakovosti komunikacije ter izboljšanju naših komunikacijskih veščin tudi v širšem smislu, ko imamo opravka z ljudmi v različnih situacijah. Posebej pa so osredotočene na medosebno komunikacijo, ki je bistvenega pomena med paroma in njunimi potomci ter širšo družino. Koristi pridobivanja tovrstnih znanj in krepitve komunikacijskih veščin so ključnega pomena za naše kakovostno sobivanje ter prinašajo dolgotrajne pozitivne učinke in zadovoljstvo z življenjem.
Nedvoumno ima gradivo koristno in uporabno vrednost za bralca, zato vsekakor priporočam, da gradivo pridobi mesto v posameznikovi knjižnici in postane orodje za izboljšanje kakovosti življenja kot posledica boljše komunikacije.
doc. dr. Lidija Breznik, univerzitetna profesorica, Svetovalka za strategijo, poslovni razvoj in upravljanje

 

 

To je knjiga o medosebnih konfliktih v družini. Kot skoraj vsakdo ve in morda tudi osebno doživi v življenju, je kriza para nekaj tako čustveno uničujočega, kot je razširjena. Nekateri menijo, da je to neizogibna posledica genetskih razlik med moškim in žensko, drugi krivdo pripisujejo našim družbenim strukturam.
Marko Iršič se v svojem delu namesto tega osredotoča na nezmožnost vzpostavitve in vzdrževanja dobre komunikacije. Njegova analiza se v veliki meri opira na transformativno teorijo konfliktov Busha in Folgerja, po kateri je konflikt v bistvu kriza v interakciji. Naravni občutek samoobrambe vsake osebe, ki je podvržena zaznanemu napadu, ki ga podžiga frustracija zaradi nezmožnosti spoprijemanja z njim, se lahko zlahka spremeni v osredotočenost nase in obup; dialog med subjekti v takem notranjem stanju pa lahko zlahka spodbudi stopnjevanje destruktivne konfrontacije. To se dogaja na vseh ravneh, tj. med osebami, skupinami, skupnostmi in celo državami, vendar je na medosebni ravni, na primer na ravni zakonskega para, to mogoče opaziti v najpreprostejši obliki. Ponovna pridobitev zaupanja vase in jasnejši pogled na situacijo lahko pomagata, da se trend iz negativnega in destruktivnega obrne v pozitivnega in konstruktivnega.
To je seveda lažje reči kot storiti v vsakdanjem življenju. Dejansko je v mnogih primerih gonilo zunanja podpora, kot je zatekanje k tretji nevtralni osebi, mediatorju. Največkrat pa so ljudje v konfliktu sami in se morajo zateči k lastnim virom. Marko Iršič v zvezi s tem ponuja nekaj dragocenih spoznanj, saj pojasnjuje, kako lahko par v krizi koristno uporabi transformativni okvir, da bi "ohranil konstruktivno interakcijo".
Bralec se lahko iz te knjige nauči, kako se lotiti dobrega "vzdrževalnega programa" za učinkovit odnos para. Konfliktom se ne moremo izogniti, lahko pa jih upravljamo na dostojen in odgovoren način. To pa je odvisno predvsem od kakovosti komunikacije. Osrednji del knjige je namreč namenjen komunikacijski blaginji, ki mu je namenjen drugi del dela z veliko nazornimi primeri in praktičnimi napotki.
Bralec bo presenečen, ko bo razumel, koliko "tehnik", ki izhajajo iz mediacijske prakse, je mogoče uporabiti pri samoupravljanju konfliktov. Vendar pa je zadnje Markovo priporočilo, da ne gre za uporabo mehanike v intimnem odnosu, temveč za gojenje novega komunikacijskega odnosa s pozitivnimi učinki, ki se prelivajo na par in vse druge družinske člane.
Carlo Mosca, odvetnik, arbiter, mediator in trener na področju alternativnega reševanja sporov in mednarodnega poslovanja, podpredsednik upravneg odbora ISCT

 

 

V knjigi Komunikacijska blaginja za pare: Smernice za izboljšanje kakovosti komunikacije v družinah se Marko Iršič osredotoča na komunikacijo v partnerskih odnosih in družini. Čeprav so smernice za kakovostno komunikacijo v družinah, ki jih ponuja, raznolike, izčrpno in jasno predstavljene ter nedvomno uporabne, to po mojem mnenju ni ključna odlika knjige.
Po več prebranih Iršičevih knjigah zame največjo vrednost ponovno predstavlja njegovo kompleksno in globoko razumevanje konflikta, ki me vedno znova prepriča. Avtorjeva popolna osredotočenost na interakcijo, proces in način komunikacije je tako absolutna, da te hočeš nočeš potegne »noter« in ta »primež« ne popusti vse do zadnje prebrane strani. Zdi se, da avtor v tem pristopu ne dopušča alternativnega razmišljanja, čeprav je sicer zavezan strpni in konstruktivni komunikaciji. Protislovje?
Mislim, da ne, kajti v tej nepopustljivi drži ima Iršič prav. Namreč, ko govorimo o konfliktih (ne pa o nasilju, ki ga ne smemo enačiti s konflikti!) in pristopih k njihovemu reševanju, se je nujno usmeriti v interakcijo in proces, ne pa v vsebino nesoglasja, konflikta. Prej, ko to spoznamo in sprejmemo, bolj konstruktivni bomo v vsakodnevni komunikaciji, še bolj pa v konfliktnih interakcijah. Tu nam je Iršičeva knjiga lahko v odlično oporo.
Četudi koga komunikacija v družini oziroma partnerskih odnosih posebej ne zanima, bi pa rad bolje razumel dinamiko konflikta in njegovo reševanje s pomočjo transformativne komunikacije ter transformativne mediacije, je ta knjiga prava izbira. Uporabna je za vse vrste konfliktov na različnih področjih naših življenj, hkrati pa tudi vodilo v preventivnem delovanju, da v konfliktnih situacijah ne bomo posegali po nasilni komunikaciji.
Doroteja Lešnik Mugnaioni, Svetovalka in predavateljica za preprečevanje nasilja v vzgoji in izobraževanju ter nasilja na delovnem mestu

 

 

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2024 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka